Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hurum

Nybygg av boliger, næring, marina mm i Tofte
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av varmeverk for biodrivstoff i Tofte
Planlagt ferdigstillelse i 2020.
Nybygg av boliger og hotell i Tofte, etappe 1
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn. 5-6 års prosjekt.
Nybygg av eneboliger i Hurum
Totalt 30 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: