Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hurum

Etablering av ny gang- og sykkelvei på Klokkarstua, fv. 289 i Hurum
800 meter lang gang- og sykkelveg. Prosjektet omfatter også en busslomme, opparbeidelse av et t-kryss, to avkjørsler, belysning, andre elektroarbeider som omlegging av eksisterende høyspentkabel, samt nytt overvannsystem og oppgradering av eksisterende VA-nett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: