Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hemsedal

Nybygg av hotell og utleieleiligheter i Tottenskogen, Hemsedal
144 hotellrom og 47 fritidsleiligheter. Prefabrikkerte baderomskabiner; Parmarine Oy.
Nybygg av utleieleiligheter i Tottenskogen, Hemsedal
24 Fritidsleiligheter fra 60-115 kvm.
Nybygg av avløpsrenseanlegg på Tuv i Hemsedal
Prosjektet hører sammen med Holdebakken høydebasseng. Kilden er registrert av et Hydrogeologisk kompetansesenter.
Etablering av bredbåndsnett i Hemsedal kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: