Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Gol

Ny Rv 7 over Hardangervidda
Gol, Ål, Hol, Eidfjord, Ullensvang kommuner.
Nybygg av døgnhvileplass (kombinert trafikk- og kontrollstasjon) langs Rv 7 på Gol
Administrasjonsbygg med publikumsrettet virksomhet og kontrollhall for store kjøretøy, 667 m2 BTA. Døgnhvileplassen består av opparbeidet utendørsareal med parkeringsplasser til 21 vogntog, servicebygg (toalett og dusjfasiliteter) 27 m2 BTA.
Nybygg av leiligheter i Gol, trinn 1
Rekkverk: Ipoa AS, Rygge.
Ny døgnhvileplass i Gol
Antall plasser er ikke avklart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: