Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Gol

Ny døgnhvileplass i Gol
Antall plasser er ikke avklart.
Etablering av gang- og sykkelvei i Gol sentrum
Fellesutlysning for Sagvegen og Gymnasvegen.
Etablering av bredbåndsnett i Gol kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: