Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Gol

Nytt boligområde på Gol
Ca 100 dekar. ca 100 boliger.
Nybygg av leiligheter i Gol, trinn 1
Rekkverk: Ipoa AS, Rygge.
Ny døgnhvileplass i Gol
Antall plasser er ikke avklart.
Ny graveplass på Gol kirke
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021. Avventer beslutning ultimo desember 2017.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: