Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Gol

Nybygg av bygg for plasskrevende handel i Gol
Tomten ligger ute for salg sammen med nabotomten Furuheim. Samlet areal er ca. 14 mål.
Ny døgnhvileplass i Gol
Antall plasser er ikke avklart.
Ny graveplass på Gol kirke
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021. Avventer beslutning ultimo desember 2017.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: