Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Flesberg

Nybygg av barne- og ungdomsskole samt flerbrukshall, Stevningsmogen i Flesberg
Badanlegg - Enwa Badeanlegg AS. Solavskjerming - Vental.
Nytt boligområde, Lampeland Øst i Flesberg kommune
Totalt 44 boenheter på trinn 1. Selges til både privatpersoner og større utbyggere.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Flesberg
Infrastruktur for 40 hyttetomter. Gnr 17, bnr 9,10.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: