Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Flesberg

Etablering av fritidsbebyggelse ved Søndre Gjellerud i Flesberg
Grunneier er Torgeir Gjellerud og Ruth Une Helgestad. Ca. 80-85 nye fritidsboliger.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Flesberg
Infrastruktur for 40 hyttetomter. Gnr 17, bnr 9,10.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: