Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Drammen

Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen
Utbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (9km), det meste i tunnel. Skal kobles på det eksisterende dobbeltsporet i Kobbervikdalen.
Nybygg av kjøpesenter i Gulskogen, Drammen
Senter med arealkrevende handel samt kontorer, handel og helse. Kjelleretasjen vil ha parkeringsplasser til ca 200 biler.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-3
Totalt ca 225 stk leiligheter på Sundland Hageby.
Nybygg av kontor, næring og parkeringsplass i Strømsø
30.000 kvm næring/bolig. BREEAM - «Very Good».
Nybygg av flerbrukshall og utvidelse/rehabilitering av barneskole i Drammen
Fjell 2020. 1-7 skole. Universell utforming: Universell Utforming AS, A-plan: Aker Byggteknikk, Sportsutstyr: Killingmmo & Tønsberg og Titansport, Brakkevask: Byggrent, Stikker: OMS Oppmåling AS.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Drammen
Bygningsfysikk: Rambøll AS - Skøyen, Oslo 73 leiligheter og 13 rekkehus. Leilighetene er fordelt på tre blokker.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Ca. 50-70 leiligheter i trinn 1. Totalt ca 225 leiligheter på Sundland Hageby. Vintergata 11-15 og Professor Smiths allé 46-50.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7)
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter.
Nybygg av eneboliger i rekke i bydel Austad/Fjell, Drammen
Handles opp sammen med Austadveien Borettslag.
Støyskjerming på Fv 283, fra Christopher Hornsruds vei langs med Rosenkrantzgata i Drammen
Utbedring/vedlikehold av eksisterende støyskjermer fra Christopher Hornsruds vei langs med Rosenkrantzgata. Det skal bygges ca 134 m med ny støyskjerm i trematerialer med fundamenter i prefabrikkerte betongelementer. Oppsummering av vesentlige mengder i kontrakten: 134m gammel støyskjerm skal rives. 57 stk fundament søylepunkter. 57 stk stålstolper HEB 120. 134m bunnelement av betong 2450x200x90 mm. 134m av elementer av treverk med Dobbelfals panel 22x145mm, ensidig.
Riving og nybygg av bru på Konnerud, Drammen
Dalenveien bru over Verkenselva på Konnerud i Drammen skal av hensyn til restlevetid rives og erstattes av ny bru. Ny bru bygges i plasstøpt betong som kulvert med spennvidde ca. 6 m. Høyden i kulverten er 1,3-1,7 m. Eksisterende bru er av tilsvarende type og størrelse. Hovedmengder er som følger: Betong: 88 m3 Armering: 17 tonn Forskaling: 188 m2 Bru og vegrekkverk: 28 m + 58 m Graving: 600 m3 Fylling: 500 m3 Asfalt: 600 m2
Trafikksikkerhetstiltak i Drammen
Etappe 1 omfatter følgende tiltak: Tiltak 9: Hans Hansens vei x Olaf Bergers vei - oppstramming kryss. Tiltak 10: Innsnevring av krysset Hotvetveien x Henrik Ibsens gate. Tiltak 11: Fortau i Hauges gate ved Børresen skole. Tiltak 12: Fortau Sanatorieveien, nedre del. Tiltak 14: Intensivbelysning av gangfelt. Vårveien: ved Rosenkrantzgata, Dr. Narveruds gate og Betzy Kieldsbergs vei. Tiltak 15: Intensivbelysning i Rosenkrantzgt. ved legevakta.
Etablering av midlertidig modulbygg for barneskole i Drammen
Midlertidig modulbygg i samband med utbygging og rehabilitering av skolen.
Eetablering av gangvei langs Fv 28, Øvre Eikervei i Drammen
Fra Martha Sundlandsgate frem til bussholdeplassen utenfor Liebakken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: