Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Øvre Eiker

Nybygg av rekkehus og tomannsboliger i Hokksund
4 rekkehus og 5 tomannsboliger.
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger på Harakollen, Øvre Eiker
25-30 stk boenheter fordelt på rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Fiskum
Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger og rehabilitering av tomannsbolig i Hokksund
Gnr/bnr 73/14, 80. Felt BFS1-BFS5. 4 eneboligtomter samt en tomannsbolig med behov for rehabilitering.
Etablering av modulbygg med klasserom og SFO ved skole i Øvre Eiker
Modulbygg for trinn 1 med klasserom og SFO.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: