Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Øvre Eiker

Nybygg av boliger på Harakollen, Øvre Eiker, trinn 3
Terrasseblokker 100-130 enheter. 20-25 eneboliger.
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger på Harakollen, Øvre Eiker
25-30 stk boenheter fordelt på rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av boligområde i Vestfossen
Antall boenheter er ikke bestemt, avhengig beslutning angående Vestfossen bakkekabel. 84,3 dekar. Området må reguleres. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av flerbolighus i Ormåsen, trinn 1
Totalt skal det bygges 76 boenhter i området, 34 blir utført i trinn 1.
Konsulentoppdrag; utarbeidelse av skolebehovsplan og prognoser for framtidige barnehagebehov for Øvre Eiker kommune
Følgende moment skal inngå i oppdraget: --Vurdering av skolekretser/kretsgrenser. --Vurdere muligheter som finnes i eksisterende bygg. --Vurdere muligheter for påbygging av eksisterende skoler i Øvre Eiker. --Vurdere muligheter for utsettende tiltak for å forskyve investeringer. --Kostnader ved å drifte en helt ny skole i tillegg til gamle, versus å bygge ut eksisterende. --Vurdere kostnader knyttet til alternativene. --Skolebehovsplanen må vurderes i forhold til planlagt boligutbygging i Øvre Eiker. --Vurdere prognoser for fremtidige barnehagebehov. --Sluttrapport som konkretiserer og beskriver situasjonen og utfordringene ved hver enkelt skole, og konkluderer med en anbefaling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: