Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Buskerud fylke

Drammen (39)
Flesberg (4)
Flå (6)
Gol (6)
Hemsedal (4)
Hol (1)
Hole (2)
Hurum (4)
Kongsberg (15)
Lier (8)
Modum (5)
Nes (3)
Ringerike (23)
Rollag (7)
Røyken (13)
Sigdal (1)
Ål (3)
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen
Utbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (9km), det meste i tunnel. Skal kobles på det eksisterende dobbeltsporet i Kobbervikdalen.
Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av hotell og utleieleiligheter i Tottenskogen, Hemsedal
155 hotellrom og 47 fritidsleiligheter.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-3
Totalt ca 225 stk leiligheter på Sundland Hageby.
Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 1
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av kjøpesenter i Gulskogen, Drammen
Senter med arealkrevende handel samt kontorer, handel og helse. Kjelleretasjen vil ha parkeringsplasser til ca 200 biler.
Nybygg av handelsbygg i Hønefoss
Mulighet til videre utvidelse av næringsparken.
Nybygg av kontor, næring og parkeringsplass i Strømsø
30.000 kvm næring/bolig. BREEAM - «Very Good».
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 1
600-700 boliger planlegges totalt.
Nytt boligområde på Gol
Ca 100 dekar. ca 100 boliger.
Nybygg av flerbrukshall og utvidelse/rehabilitering av barneskole i Drammen
Fjell 2020. 1-7 skole. Universell utforming: Universell Utforming AS, A-plan: Aker Byggteknikk, Sportsutstyr: Killingmmo & Tønsberg og Titansport, Brakkevask: Byggrent, Stikker: OMS Oppmåling AS.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 1
Totalt ca 2000 hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner.
Nybygg av matbutikk i Mjøndalen
Porter: Hörmann Norge AS.
Nybygg av rekkehus og blokkleiligheter i Solbergelva
Ca 20 stk rekkehus og ca 40 stk blokkleiligheter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Drammen
Bygningsfysikk: Rambøll AS - Skøyen, Oslo 73 leiligheter og 13 rekkehus. Leilighetene er fordelt på tre blokker.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 2
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av næring- og leilighetsbygg i Kongsberg, trinn 1
Næringsdelen blir på ca. 1500 kvm.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Ca. 50-70 leiligheter i trinn 1. Totalt ca 225 leiligheter på Sundland Hageby. Vintergata 11-15 og Professor Smiths allé 46-50.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg av hytter, lavo, aktivitetstilbud i Ål
50-100 hytter fordelt på åtte-ti tun. Lavvo for ca.250 pers
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7)
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av forretning i Nore og Uvdal kommune
4 eiere, sellskap skal dannes.
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter.
Nybygg av leiligheter med næring i Steinberg
300 m2 næring. Mellom 2-4 etasjer. Steinbergveien 125 og 127.
Nybygg av byggvarehus på Gjellebekk i Lier
Innflytningsklart i starten av 2019.
Nybygg av boliger på Færdentoppen i Haugsbygd
Åpner for utvikling av både eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger. Ca 10-15 stk boenheter.
Nybygg av leiligheter i Hemsedal
Terrassehus. Reguleringskonsulent er ukjent.
Nybygg av tomannsbolig, rekkehus og enebolig i Geithus
Byggestart avhenger av fremdrift på bygging av ny midtdeler på Riksveg 35 i regi av SVV.
Nybygg av hytter på Vegglifjell i Rollag
10-15 hytter. BYA 150-200 m2 per hytte. Garasje ca 50 m2 BYA.
Nybygg av eneboliger i rekke i bydel Austad/Fjell, Drammen
Handles opp sammen med Austadveien Borettslag.
Nybygg av kultur/næring/forretning og bolig i Kongsberg
Totalt areal innenfor planområdet er ca. 10,8 dekar
Nybygg av hytter i Flå, trinn 1
33 hyttetomter. Tomtene er reservert for utbygging av hytteleverandører.
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon i Nedre Eiker
Det skal bygges et ledningsanlegg mellom Høydebasseng Åsen i Mjøndalen og Høydebasseng Stubberud på Konnerud. Ca 3,7 km. 2 pumpestasjoner.
Nybygg av leiligheter i Gol, trinn 1
Rekkverk: Ipoa AS, Rygge.
Nybygg av omsorgsboliger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av aktivitetssenter i Solbergelva
Aktivitetssenter for personer med utviklingshemming. Det skal legges opp til 5 aktivitetsrom, hvor et større rom er tenkt å være et kombinert kino- og undervisningsrom. I tillegg skal det inngå et større kjøkken/fellesrom, et hvilerom, et sanserom og et skjermingsrom. I tillegg skal det være et stort fokus på uteområde med etablering av forskjellige aktiviteter; et skjermet uteområde i bygningsmassen, gapahuk, bålplass, urte- og sansehage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: