Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Buskerud fylke

Drammen (40)
Flesberg (9)
Flå (2)
Gol (6)
Hemsedal (4)
Hol (7)
Hole (4)
Hurum (5)
Kongsberg (16)
Lier (12)
Modum (5)
Nes (2)
Ringerike (29)
Rollag (3)
Røyken (13)
Sigdal (3)
Ål (1)
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen
Utbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (9km), det meste i tunnel. Skal kobles på det eksisterende dobbeltsporet i Kobbervikdalen.
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av boliger, næring, marina mm i Tofte
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av varmeverk for biodrivstoff i Tofte
Planlagt ferdigstillelse i 2020.
Nybygg av fjellandsby ved Hol
Ca 35 daa. Mulighet for ca 600 hytter/leiligheter.
Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 300 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Nore og Uvdal
Legge til rette for bygging av boliger for barn og unge med spesielle behov.
Ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 1 Eggemoen-Åsbygda (Randselva bru)
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 12,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av butikkssenter i Kongsberg
2 etasjer med næring. 220 parkeringsplasser.
Nybygg av kontor i Drammen
Parkeringskjeller for 140 biler.
Nybygg av kjøpesenter i Gulskogen, Drammen
Senter med arealkrevende handel samt kontorer, handel og helse.
Nybygg av kontor, næring og parkeringsplass i Strømsø
30.000 kvm næring/bolig. BREEAM - «Very Good».
Mulighetsstudie for etterbruk av dagens sykehustomt på Bragernes, Drammen
Arkitekter skal vise hva som er mulig på dagens sykehustomt på Bragernes etter 2024.
Nybygg av boliger og hotell i Tofte, etappe 1
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn. 5-6 års prosjekt.
Nybygg av skole i Kongsberg
166 studentboliger.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
42 eneboliger samt 55 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av rekkehus og blokkleiligheter i Solbergelva
Ca 20 stk rekkehus og ca 40 stk blokkleiligheter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Drammen
Bygningsfysikk: Rambøll AS - Skøyen, Oslo 73 leiligheter og 13 rekkehus. Leilighetene er fordelt på tre blokker.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 1
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. 70-80 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 2.
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. 70-80 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Kongsberg
Leilighetene skal fordeles over tre bygninger på fire, fem og seks etasjer.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Ca. 50-70 leiligheter i trinn 1. Totalt ca 225 leiligheter på Sundland Hageby. Vintergata 11-15 og Professor Smiths allé 46-50.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Drammen, trinn 1
65 leiligheter fordelt på 3 eller 4 huskropper i 4 etasjer.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Nybygg av leiligheter og forretningsbygg i Vikersund sentrum nord, trinn 1
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter. Takterrasse. Vikersundgata 2 og 4.
Nybygg av hytter, lavo, aktivitetstilbud i Ål
50-100 hytter fordelt på åtte-ti tun. Lavvo for ca.250 pers
Nybygg av byggvarehus på Gjellebekk i Lier
Innflytningsklart i starten av 2019.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
24 rekkehus. 16 leiligheter. Totalt 300 enheter.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7)
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger på Harakollen, Øvre Eiker
25-30 stk boenheter fordelt på rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av hytter, garasje/uthus med mere i Sigdal
Maks 150 m2 BYA for hytter og maks 30 m2 for garasje/uthus. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av matbutikk i Mjøndalen
Samt etablering av drive-in-butikk for trelast på 4000 m2.
Nybygg av bygg for plasskrevende handel i Gol
Tomten ligger ute for salg sammen med nabotomten Furuheim. Samlet areal er ca. 14 mål.
Nybygg av forretning i Nore og Uvdal kommune
4 eiere, sellskap skal dannes.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 4
Strandhus syd: 11 leiligheter. Strandhøjden: 14 leiligheter. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av tomannsboliger på Hovjordet
Opp til ca 30 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Ormåsen, trinn 1
Totalt skal det bygges 76 boenhter i området, 34 blir utført i trinn 1.
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter.
Nybygg av leiligheter med næring i Steinberg
300 m2 næring. Mellom 2-4 etasjer. Steinbergveien 125 og 127.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 3
Garasjekjeller. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av boliger på Færdentoppen i Haugsbygd
Åpner for utvikling av både eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger. Ca 10-15 stk boenheter.
Nybygg av tomannsbolig, rekkehus og enebolig i Geithus
Byggestart avhenger av fremdrift på bygging av ny midtdeler på Riksveg 35 i regi av SVV.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 1
Totalt 230 boenheter på området.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus i Hønefoss
Industrigaten 4, Hønengaten 67 Totalt planlegges opptil 240 boenheter. Kjøpesenter tas bort fra planen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: