Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Risør

Nybygg av forretning/bolig og fritidsbebyggelse i Risør
Godkjent regulering. 100-110 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Randvik.
Ca. 25 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og flerbolighus.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Risør kommune
Total veglengde med VA er ca 560 m. Tomtearealet for næringsvirksomhet som skal klargjøres er på ca 37.700 m2.
Ny vegbelysning på Fv 9 Caspersensvei i Risør
Fra handlingsprogram 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: