Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Risør

Nybygg av forretning/bolig og fritidsbebyggelse i Risør
Godkjent regulering. 100-110 leiligheter.
Ny trykkøkningsstasjon i Vindvik
Fra hovedplan for vann og avløp 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: