Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Lillesand

Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 2
Totalt ca. 200 leiligheter. Gnr/bnr 42/339, 361, 509
Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Nybygg av dagsenter i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan, Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Nybygg av hytter i Lillesand
11 stk hyttetomter.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Lillesand
4 eneboliger og 2 eneboliger i kjede/rekkehus.
Etablering av ny marina ved Lillesand havn
Flytebrygge og dieselpumpe.
Etablering av infrastruktur for hytterbygging i Lillesand
Infrastruktur for 11 stk hyttetomter.
Etablering av brakkerigg for kontorer på Borkedalen skole i Lillesand
Ca 5 moduler. 5 kontorer, 2 møterom og 1 våtsone.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: