Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Lillesand

Nybygg av boliger i Lillesand
Planområde ca 9 daa.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 1
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 1
17 enheter i 2 bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av 1-7 skole i Lillesand
Prosjektet er utsatt til 2020.
Etablering av infrastruktur for eneboligtomter i Lillesand
Ca. 75 daa. Infrastruktur for ca. 22 tomter.
Utbyggning av VA-ledninger i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Kollektivtiltak på Fv 420 i Borkedalen, Lillesand
På strekningen skal det bygges to nye busslommer med fortau på ca. 100 meter. I tillegg skal mye av asfalten på kollektivterminalen rives og erstattes med gress. Det skal også etableres 25 nye parkeringsplasser på det gamle terminalområdet. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming. Nytt intensivbelysningsanlegg skal etableres. I tilknytning til arbeidet blir det flytting og tilpasning av master, grøfter og rør, både på parkeringsplassen og ved busslommer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: