Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Lillesand

Nybygg av boliger, kontorbygg og næring i Lillesand
150-200 boliger. Trinnvis utbygging, fordeling ikke fastsatt.
Nybygg av eneboliger og kjedehus i Lillesand
28 stk eneboliger og 12 stk kjedehus.
Nybygg av flerbolighus i Lillesand
40-50 leiligheter fordelt på 2 bygg.
Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 3
Totalt ca. 200 leiligheter.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Nybygg av hytter i Lillesand
11 stk hyttetomter.
Etablering av vannledninger og pumpestasjon i Lillesand kommune
Trasèen er på ca. 2.400 m og det skal anlegges store dimensjoner på vannledninger, inkludert pumpestasjon, pumpeledning og selvfall.
Utbedring av Fv 420 Vallesverdtunnelene i Lillesand, lys mm.
726m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Oppgradering av VA-anlegg for ny pumpestasjon i Lillesand kommune
Arbeidene i denne entreprisen omfatter grøftearbeider, sjøledningsarbeider og grunnarbeid for ny avløpspumpestasjon. Omfang: VA-grøfter på land: ca. 200 m. Sjøledningstrase: ca. 200 m. Grunnarbeid for pumpestasjon med fordrøyningstank.
Utbygging av bredbåndsnett i Lillesand kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Opparbeidelse av gjenvinningstasjon i Lillesand
Det vil til enhver tid være utplassert 15-20 containere på stasjonen. Opparbeidet areal blir ca 70 x 35m / 2450m2 + innkjørsel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: