Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Iveland

Nybygg av GS-vei samt omlegging av VA-anlegg i Vatnestrøm
Bygging av nyGS-vei langs eksisterende vei fv. 405 Hp 50 (Stasjonsveien) samt omlegging av kommunalt VA-anlegg og drenering for overvann. Omlegging av Stasjonsveien ved kryss Bakkane boligfelt samt ny veibelysning. Ny busslomme i krysset fv. 405 og Stasjonsveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: