Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Grimstad

Nybygg av boligområde i Grimstad kommune
64-80 boenheter. Sweco Norge AS - Utarbeidelse av reguleringsplan. (Tatt over efter Multiconsult AS).
Nybygg av leiligheter i Arendal
Ca. 18-24 måneders byggetid.
Nybygg av flerbolighus i Grimstad
Parkeringskjeller. 18-19 leiligheter.
Nybygg av menighetsbygg i Grimstad
Ved Normisjonshallen.
Nybygg av barnehage i Grimstad
Plass for ca. 80 barn. Ca. 1000 m2.
Nybygg av bofelleskap i Grimstad
500-600 m2. 5 leiligheter og personalbase.
Nybygg av omsorgsboliger i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nye garasjesplasser ved omsorgsbolig i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: