Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Gjerstad

Nybygg av hytter i Gjerstad
Ca. 260 dekar. 87 hyttetomter.
Nybygg av eneboliger og kjedete sammenbygde boliger i Kveim
28 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av leilighetsbygg i Gjerstad, felt B-2
Infrastruktur skal utføres av kommunen. Agder Wood prosjekt.
Nybygg av leilighetsbygg i Gjerstad, felt B-1
Infrastruktur skal utføres av kommunen. Agder Wood prosjekt.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Nybygg kraftstasjon og vannvei i Gjerstad
Nytt kraftverk til erstatning for eksisterende anlegg. Ligger i Gjerstad og Risør kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: