Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Froland

Nybygg av boligområde i Froland, trinn 1
60 tomter fordelt på eneboliger og rekkehus. Byggeklare tomter.
Fv 42, ny rundkjøring, gang- og sykkelvei og innfartsparkering mm i Froland
Samarbeidsprosjekt. Froland kommune skal utføre VA-arbeider i forbindelse med anleggsarbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: