Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Froland

Nybygg av boligområde i Froland, trinn 1
60 tomter fordelt på eneboliger og rekkehus. Byggeklare tomter.
Opparbeidelse av trafikkareal ved skole i Froland
For å forbedre oppstillingsplass for skolebuss og parkering for skoleansatte skal det opparbeides ny oppstillingsplass og parkeringsplass. I tillegg skal det flyttes og opparbeides busslommer i område, langsetter Fv 156.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: