Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bykle

Nybygg av utleiehytter i Bykle, trinn 2
Totalt 100 hytter på området.
Nybygg av hytter i Bykle kommune
For enkel- eller parhytte. Ca 700 m2 per tomt.
Etablering av infrastruktur for eneboligtomter i Bykle
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 16 tomter.
Nybygg av gang- og sykkelvei og utvidelse av parkering i Bykle
Anleggsarbeidet omfatter VA-trasé med vann- og avløpsledninger fra Hovdeseterveien til Fjellstoga, ca 350 meter inkl kryssing av Rv 9, gang- og sykkelvei langs dagparkeringsplassen ca 200 meter og ca 300 m kabelgrøft. Videre skal dagparkeringsplassen utvides med 2 meter langs østre langside, lengde ca 160 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: