Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bykle

Nybygg av utleiehytter i Bykle, trinn 1
Totalt 100 hytter på området.
Nybygg av utleiehytter i Bykle, trinn 2
Totalt 100 hytter på området.
Etablering av vei-, vann- og avløpsanlegg samt kabelgrøfter og mindre bro i Bykle
Opparbeidelse av ca. 350m med vei, total bredde 6 m og med en mindre bro i betong - Ca. 615m med VA-grøfter - Ca. 480m med spillvannsledninger - Ca. 570m med vannledninger - Ca. 430m med overvannsledninger - Ca. 730m med kabelgrøfter. Eventuell anleggsvei (opsjon) har en lengde på ca. 400 m.
Nybygg av gang- og sykkelvei og utvidelse av parkering i Bykle
Anleggsarbeidet omfatter VA-trasé med vann- og avløpsledninger fra Hovdeseterveien til Fjellstoga, ca 350 meter inkl kryssing av Rv 9, gang- og sykkelvei langs dagparkeringsplassen ca 200 meter og ca 300 m kabelgrøft. Videre skal dagparkeringsplassen utvides med 2 meter langs østre langside, lengde ca 160 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: