Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bygland

Nybygg av kraftstasjon og distribusjonsnett (230v-22kv)
Søknad om konsesjon er sendt inn til NVE. 3,80 GWh. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av kraftverk i Bygland
Søknad om konsesjon er sendt inn til NVE. Produksjon; 4,39 GWh. Byggekostnad og start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av kraftverk i Bygland
Søknad om konsesjon er sendt inn til NVE. Produksjon; 4,60 GWh. Byggekostnad og start er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: