Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Birkenes

Nybygg av vindkraftverk i Birkenes
Storehei ca 35 stk vindturbiner. Oddeheia ca 10 stk. Bjelkeberget ca 20 stk. Totalt ca 200 MW. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av avlastningsbolig i Birkenes
Totalentreprisekostnad ca 16,5 mill. inkl. mva.
Nybygg av vannkraftverk i Birkenes
Kraftstasjon i fjell.
Nybygg av fotballhall i Birkenes
7’er kunstgressbane, 65 x 48 m. Grunnarbeider og legging av kunstgress utføres i egen regi. Ikke behov av garderobeanlegg.
Nybygg av kraftstasjon og distribusjonsnett (230v-22kv)
3,5 GWh. Under prosjektering. Start og kostnad er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: