Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Arendal

Nybygg av leiligheter, kontor, kirke og torg i Arendal, del 3
Faveo prosjektledelse AS er innleid som daglig leder i Kystveien Utvikling AS.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Riving-og nybygg av hotell og leiligheter i Arendal
81 stk hotellrom og 41 stk selveierleiligheter.
Nybygg av kjøpesenter i Strømsbu
Ca. 200 parkeringsplasser i p-kjeller.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Nybygg av forretningsbygg og leiligheter i Arendal
En bygning på tomten kalt Grandgården må rives.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 1
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og rekkehus i Arendal, trinn 1
Ca. 300 boliger totalt på området. Byggherrebedrift er stiftet.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 100 boenheter på området.
Nybygg av ny hovedvannledning i Rykene
4,5 km ny hovedvannledning. Prosjektet vil gå over flere år.
Nybygg av 8-mannsboliger og en enbolig i Arendal
3 stk 8-mannsboliger og en enebolig. Oppmåling: Landmåler sør AS.
Nybygg av tre-og tomannsboliger i Arendal
3 tremannsboliger og 1 tomannsbolig.
Nybygg av eneboliger og næringsbygg (kultur) i Tvedestrand
Godkjent regulering. 9 eneboliger. 1 kulturbasert næringsbygg med overnattningsplasser, BYA 400 kvm, 1 alt 2 etasjer. Ca. 50 mål.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Boligområde som skal tilrettelegges for ca. 100 boenheter.
Nybygg av krematorium i Arendal
Fra Budsjett 2018, handlingsprogram 2018-2021.
Ny gang- og sykkelvei i Arendal
Etablering av ca 750 meter med gang og sykkel vei i terreng inkl. belysning
Nybygg av VA-ledning i Arendal, del 4
Forprosjekt pågår. Siste del av strekningen Bjorbekk til Strømmen, tilsammens 4 delstrekninger. Denne strekningen er på 1150 meter. Byggestart avhenger kommunal godkjenning.
Kollektivtiltak på Fv 420 i Nedenes
Det skal bygges fire nye busslommer, tilstøtende fortau med repos på ca. 100 meter og nytt overgangsfelt langs Fv. 420 Nedenes i Arendal kommune. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming.
Kollektivtiltak langs Fv420 i Arendal
Det skal bygges fire nye busslommer, tilstøtende fortau med repos på ca. 100 meter og nytt overgangsfelt langs Fv. 420 Nedenes i Arendal kommune. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming. I kontrakten inngår også omlegging av overvann og tilpasning av VA. På strekningen skal eksisterende veilysanlegg, som kommer i konflikt med ny geometri, flyttes. Et intensivbelysningsanlegg skal etableres ved ny fotgjengerovergang. Det vil blir noe omlegging av eksisterende kabler og trekkerør i bakken. Nye trekkekummer og fordelingsskap blir etablert i forbindelse med nytt SIS (elektriske informasjonsskilt) på bussholdeplassen. Arbeidet utføres av Agder Energi og Telenor i samarbeid med entreprenøren.
Kollektivtiltak langs Fv420 i Arendal
På strekningen skal det bygges to nye busslommer med fortau på ca. 100 meter. I tillegg skal mye av asfalten på kollektivterminalen rives og erstattes med gress. Det skal også etableres 25 nye parkeringsplasser på det gamle terminalområdet. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming. Nytt intensivbelysningsanlegg skal etableres. I tilknytning til arbeidet blir det flytting og tilpasning av master, grøfter og rør, både på parkeringsplassen og ved busslommer.
Nybygg av toalettfasiliteter i Arendal
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: