Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Arendal

Ny 4-felts veg Arendal-Grimstad, E18 Langangen-Grimstad
13,1 km. 6,2 km veg i dagen, 1,3 km bruer, 5,6 km tunnel.
Ny 4-feltsveg Tvedestrand-Arendal
Ca 23 km. 4 tunneler; Fløyheia, Trælfjell, Hesthagfjell og Torsbuåsen. 13 bruer langs E18, 3 bruer langs tilførselsveiene. Portaler, kulverter, rundkjøringer, VA-anlegg for Arendal og Tvedestrand kommuner.
Nybygg av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Arendal
180 daa. Ca. 100 enheter. Mesteparten eneboliger og eventuelt noen rekkehus.
Nybygg av boliger på Tromøy i Arendal
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av kontor i Arendal
Det lyses ut egen kunngjøring for produksjon og montasje av heis, tårn og bro. Dette er alle resterende arbeider for å få heisen komplett med betongsjakt, sjakt i stål og glass, montering av heis fra entreprise 1 samt montering av bro.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 100 boenheter på området.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 1
Totalt 700 boliger på området.
Riving og nybygg av leiligheter og parkeringsplasser/parkeringshus i Arendal
Parkeringshallen er planlagt over 9 etasjer med total gulvflate på nesten 20.000 kvm og plass til nesten 700 biler.
Nybygg av legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg i Arendal
Nytt legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg, heretter kalt legevakt/køh. Lokalisering ved sykehuset i Arendal.
Nybygg av flerbolighus i Arendal
20-25 leiligheter. Gnr/bnr: 969 og 970
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Ny vegforbindelse og gang og sykkelveg på Fv 409 i Arendal
Bygging av ca. 500 m med ny fylkesveg med parallell gang/sykkel-veg, bygging av ca. 300 m med ny kommunal veg. Ombygging og tilpassing av eksisterende veger. Bygging av betongkulvert med mål (BxLxH) ca. 10x29x7,4 m. Omlegging kommunal VA og diverse rivearbeider herunder riving av 2 bygg på næringsområdet.
Nybygg av aktivitetssenter og hjelpemiddelsentral i Arendal
Arbeidstittel på aktivitetshuset er `Drømmenes hus`.
Ny infrastruktur til boligområde i Arendal, trinn 1
Tidligere prosjektnavn: Torsåsen. Infrastruktur for 104 boliger.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 409 Holtet-Skudereis i Arendal
900m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Boligområde som skal tilrettelegges for ca. 100 boenheter.
Nybygg av toalettfasiliteter i Arendal
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: