Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Aust-Agder fylke

Arendal (42)
Birkenes (3)
Bygland (0)
Bykle (11)
Froland (3)
Gjerstad (4)
Grimstad (15)
Iveland (1)
Lillesand (11)
Risør (7)
Valle (4)
Åmli (2)
Nybygg av videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand
Samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder fylkeskommune med Ny videregående skole, Tvedestrand og Tvedestrand kommune med Mjåvann idrettshall.
Riving-og nybygg av hotell og leiligheter i Arendal
81 stk hotellrom og 41 stk selveierleiligheter.
Utvidelse av næringsområde i Arendal
Reguleringsplanen er vedtatt. 7 dekar.
Nybygg av forretning/bolig og fritidsbebyggelse i Risør
Godkjent regulering. 100-110 leiligheter.
Etablering av nytt industriområde i Arendal
Område er på 150 dekar og regulert til 44 000 m2 næring. Industriområdet ligger i tilknytning til dypvannskai.
Nybygg av boligområde i Grimstad kommune
64-80 boenheter. Sweco Norge AS - Utarbeidelse av reguleringsplan. (Tatt over efter Multiconsult AS).
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Nybygg av hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Mest sannsynlig samme entreprenører på F26 og F27.
Nybygg av utleiehytter i Bykle, trinn 2
Totalt 100 hytter på området.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 100 boenheter på området.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Froland
Nytt kraftverk med nye betongdammer, avløps og tiløpskanaler. Forventet produksjon er 40 GWh per år.
Nybygg av hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Mest sannsynlig samme entreprenører på F27 og F26.
Nybygg av boliger i Rørendal
Godkjent regulering. Ca 40 boenheter. 100 m fra badestrand. 5,5 km til Arendal. Mulighet for att kjøpe båtplass.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Ca. 18-24 måneders byggetid.
Nybygg av ny hovedvannledning i Rykene
4,5 km ny hovedvannledning. Prosjektet vil gå over flere år.
Nybygg av legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg i Arendal
Nytt legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg, heretter kalt legevakt/køh. Lokalisering ved sykehuset i Arendal.
Nybygg av hytter i Rysstad
30 hytter i 4 hyttetun.
Nybygg av 8-mannsboliger og en enbolig i Arendal
3 stk 8-mannsboliger og en enebolig. Oppmåling: Landmåler sør AS.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Randvik.
Ca. 25 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og flerbolighus.
Nybygg av fritidsboliger i Tromøy
Totalt 36 eneboligtomter med tilhørende båtplass.
Nybygg av flerbolighus i Grimstad
Parkeringskjeller. 18-19 leiligheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Ny Fv 42 Hovland-Lislevann i Birkenes og Evje & Hornnes
6,9 km. Sprengning: 55 000 m3. Forsterkningslag: 15 000 m3. Bærelag, nedre og øvre: 7900 m3. Bindelag: 51 000 m2.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Arendal
10 tomannsboliger og 4-5 eneboliger.
Nybygg av administrasjonbygg og vekt i Arendal
Etablering av administrasjonsbygg og vekt. Det skal og etableres parkeringsplasser og ladestasjoner.
Nybygg av menighetsbygg i Grimstad
Ved Normisjonshallen.
Nybygg av fritisbustader og småbåtanlegg på Runebergodden
Planområdet er ca 42 daa. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Boligområde som skal tilrettelegges for ca. 100 boenheter.
Nybygg av barnehage i Grimstad
Plass for ca. 80 barn. Ca. 1000 m2.
Nybygg av 4-mannsboliger i Arendal
5 stk. 4-mannsboliger.
Nybygg av avlastningsbolig i Birkenes
Totalentreprisekostnad ca 16,5 mill. inkl. mva.
Nybygg av flerbolighus i Krossen, trinn 1
Detaljregulering er vedtatt. Rammetillatelse er gitt. Total utbygging 4 flerbolighus à 6-10 leiligheter.
Nybygg av hytter i Bykle kommune
For enkel- eller parhytte. Ca 700 m2 per tomt.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Lillesand
4 eneboliger og 2 eneboliger i kjede/rekkehus.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Risør kommune
Total veglengde med VA er ca 560 m. Tomtearealet for næringsvirksomhet som skal klargjøres er på ca 37.700 m2.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Bykle
Infrastruktur for ca. 50 hyttetomter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 88 hyttetomter.
Nybygg av fotballhall i Birkenes
7’er kunstgressbane, 65 x 48 m. Grunnarbeider og legging av kunstgress utføres i egen regi. Ikke behov av garderobeanlegg.
Etablering av infrastruktur for eneboligtomter i Bykle
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 16 tomter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 41 hyttetomter.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Gjerstad
Infrastruktur for ca 28 boenheter. 7 leilighets bygg, med inntil 20 boenheter, og inntil 8 eneboliger.
Nybygg av bofelleskap i Grimstad
500-600 m2. 5 leiligheter og personalbase.
Nybygg av sosialboliger på Lindvollheia i Gjerstad
Leiligheter på ca. 70 m2 og tilhørende bod på 5 m2.
Infrastruktur for nytt hytteområde i Rysstad
Infrastruktur for 30 hyttetomter.
Nybygg av omsorgsboliger i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: