Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vestby

Nybygg av boliger i Vestby
Gnr/bnr 9/395, 3/994.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm. i Vestby
Omfatter Sentrumsveien 1 og Kroerveien 1 (Thorvaldesengården).
Nybygg av boliger i Son
Firmannsboliger, tomannsboliger og eneboliger.
Infrastruktur for logistikkområde i Vestby
Stor næringspark under utvikling i Vestby. 200 mål tomt som skal utvikles til 80-90.000 kvm næringsbygg - hovedsakelig lager- og logistikkbygg.
Nytt fortau og kryssutbedring i Vestby kommune
0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering av nærmiljøanlegg ved Brevik skole i Son
Nærmiljøanlegget omfatter blant annet en 7-bane, grusbane, basketballbane og en hinderløype. Det skal opparbeides en offentlig gang- og sykkelvei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: