Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vestby

Nybygg av kaffefabrikk i Vestby
10 000 m2-12 000 m2.
Nybygg av flerbrukshall på Grevlingen i Son
Den nye hallen skal sammenkobles med eksisterende hall for en mer effektiv sambruk av idretts- og svømmeanlegg. Det nye anlegget skal ha full dimensjonert spilleflate, tribuneanlegg for 250 personer, styrketreningsrom og dobbelt sett garderober (32 + 16 pers.). I tillegg til eget adkomstparti med vestibyle, fellesfunksjoner, servicearealer og tekniske rom. Noe utomhusarbeider vil også inngå i oppdraget.
Infrastruktur for logistikkområde i Vestby
Stor næringspark under utvikling i Vestby. 200 mål tomt som skal utvikles til 80-90.000 kvm næringsbygg - hovedsakelig lager- og logistikkbygg.
Nytt fortau og kryssutbedring i Vestby kommune
0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: