Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vestby

Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Vestby
Kommunale og private eiendommer. Gatebruksplan; C.F. Møller Norge AS. Parallelloppdrag; Hjellnes Consult AS, Pir II AS och Everyday Studio (DK).
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm. i Vestby
Omfatter Sentrumsveien 1 og Kroerveien 1 (Thorvaldesengården).
Nybygg av boliger i Vestby, trinn 1
Gnr/bnr 9/395, 3/994.
Nybygg av flerbrukshall på Grevlingen i Son
Bygging av en ny flerbrukshall på Grevlingen i Son. Hallen skal tilknyttes eksisterende idrettshall.
Nytt fortau og kryssutbedring i Vestby kommune
0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering av nærmiljøanlegg ved Brevik skole i Son
Nærmiljøanlegget omfatter blant annet en 7-bane, grusbane, basketballbane og en hinderløype. Det skal opparbeides en offentlig gang- og sykkelvei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: