Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ullensaker

Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet.
Nybygg av golfhotell på Kløfta i Ullensaker
Planer finns for 400-600 hotellrom.
Nybygg av kontor, forretningsbygg og lager på Gystadmyra
Avhenger detaljregulering. Byggestart avhenger av leietakere. 8 etasjer. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av hotell i Jessheim
Mulighet for opp til 800 rom.
Nybygg av skole på Algarheim
Ny barneskole for 525 elever + tospråklig senter med flerbrukshall på tomt ved eksisterende skole på Algarheim i et OPS-prosjekt.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 3
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 1
Reguleres for opp till 800 boliger og ca. 13 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 7
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park. Totalentreprenør har opsjon på trinn 8.
Nybygg av sykehjemsplasser på Gjestadområdet på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan for 2017-2020.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Antatt start og kostnad. Ca 8,5 km.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående start og kostnad.
Etablering av pumpestasjon i Ullensaker kommune, PST1
PST1 skal etableres ved Bråtesvingen/Algarheimsvegen.
Nybygg av veikryss V23 ved Gardermoen Næringspark
Rundkjøring, ca. 500 meter ombygging fylkesveg, gang- og sykkelveg samt nytt vann- og avløpsanlegg ved det nye sykehuset til LHL.
Opparbeidelse av infrastruktur for leiligheter og barnehage i Ullensaker
Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av flerbolighus og næring i Jessheim
Ønsker å bygge to nye bygg med næring og boliger. Totalt 1370 m2 med boliger og 420 m2 med næring. Ca 20 stk leiligehter.
Nybygg av infrastruktur på Kløfta
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående start og kostnad. Ca 900 meter.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart anggående start og omfang.
Etablering av carporter i Ullensaker kommune
Felles utlysning for Hellenvegen 20, Dølivegen 3 og Nordbyvegen 32.
Etablering av pumpeledning for spillvann i Ullensaker kommune, Ledningsentreprise 2
Etablering av ca 3600 m 2 x 560 mm PE 100 SDR 13,6 pumpeledning for spillvann og 1 x 710 mm PE 100 SDR 11 vannledning fra jernbanen ved Nordbymoen på Jessheim til Algarheimsvegen/Skogmo. Arbeidene omfatter blant annet: • Langsføring av fylkesveger. • Kryssing av fylkesveg med styrt boring. • Langsføring og kryssing av eksisterende ledninger og kabler. • Etablering av plasstøpt styringskum og vannkum.
Levering og oppsett av haller til Ullensaker kommune
Ullensaker kommune har behov for utvidet lager og verkstedkapasitet og kommune ønsker i den anledning å kjøpe to plasthaller som skal dekke dette behovet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: