Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ullensaker

Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet.
Nybygg av golfhotell på Kløfta i Ullensaker
Planer finns for 400-600 hotellrom.
Nybygg av kontor, forretningsbygg og lager på Gystadmyra
Avhenger detaljregulering. Byggestart avhenger av leietakere. 8 etasjer. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger.
Nybygg av hotell i Jessheim
Mulighet for opp til 800 rom.
Nybygg av bilhall mm ved Gardermoen på Bergmoen i Ullensaker
Cirka 850 mål. Ferdigstilt 2020/2021.
Nybygg av skole på Algarheim
Ny barneskole for 525 elever + tospråklig senter med flerbrukshall på tomt ved eksisterende skole på Algarheim i et OPS-prosjekt.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 2-3
Totalt 250 boliger fordelt på fire bygg.
Utredning planer på nybygg av innovasjonssenter og/eller forretning i Gardermoen
Det ønskes å inngå avtale om levering av en utredning/kunnskapsinnhenting. Vi ser gjerne at arbeidet inkluderer en teoretisk vurdering, markedsundersøkelser, hypotesetesting samt karlegging av potensielle samarbeidspartnerne. Oppdraget inngår i et forprosjekt. Dette skal danne et faglig grunnlag for videre arbeid med etablering av et innovasjonssenter i Gardermoen Campus.
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 1
Reguleres for opp till 800 boliger og ca. 13 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 7
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park. Totalentreprenør har opsjon på trinn 8.
Nyb av flerbrukshus,forretning, leiligheter og kino i Jessheim
Ca 30-40 leiligheter. 130 leiligheter totalt. Total utbygging 37.000 m2 forretninger/kjøpesenter, 18.700 m2 boliger, ca 7.000 m2 kulturfunksjoner og ca 44.600 m2 parkering.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 1
Totalt 250 boliger fordelt på fire bygg.
Nybygg av sykehjemsplasser på Gjestadområdet på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan for 2017-2020.
Nybygg av forretning og leiligheter i Ullensaker
Ca 2000 kvm forretningsareal og 30-40 leiligheter.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående start og kostnad.
Etablering av pumpestasjon i Ullensaker kommune, PST1
PST1 skal etableres ved Bråtesvingen/Algarheimsvegen.
Opparbeidelse av infrastruktur for leiligheter og barnehage i Ullensaker
Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av hamburgerrestaurant på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Nybygg av infrastruktur på Kløfta
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående start og kostnad. Ca 900 meter.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart anggående start og omfang.
Etablering av carporter i Ullensaker kommune
Felles utlysning for Hellenvegen 20, Dølivegen 3 og Nordbyvegen 32.
Etablering av pumpeledning for spillvann i Ullensaker kommune, Ledningsentreprise 2
Etablering av ca 3600 m 2 x 560 mm PE 100 SDR 13,6 pumpeledning for spillvann og 1 x 710 mm PE 100 SDR 11 vannledning fra jernbanen ved Nordbymoen på Jessheim til Algarheimsvegen/Skogmo. Arbeidene omfatter blant annet: • Langsføring av fylkesveger. • Kryssing av fylkesveg med styrt boring. • Langsføring og kryssing av eksisterende ledninger og kabler. • Etablering av plasstøpt styringskum og vannkum.
Levering og oppsett av haller til Ullensaker kommune
Ullensaker kommune har behov for utvidet lager og verkstedkapasitet og kommune ønsker i den anledning å kjøpe to plasthaller som skal dekke dette behovet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: