Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ullensaker

Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet.
Nybygg av golfhotell på Kløfta i Ullensaker
Planer finns for 400-600 hotellrom.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger.
Nybygg av skole på Algarheim
Ny barneskole for 525 elever + tospråklig senter med flerbrukshall på tomt ved eksisterende skole på Algarheim i et OPS-prosjekt.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
Totalt 480 leiligheter på Skogmo Park.
Utredning planer på nybygg av innovasjonssenter og/eller forretning i Gardermoen
Det ønskes å inngå avtale om levering av en utredning/kunnskapsinnhenting. Vi ser gjerne at arbeidet inkluderer en teoretisk vurdering, markedsundersøkelser, hypotesetesting samt karlegging av potensielle samarbeidspartnerne. Oppdraget inngår i et forprosjekt. Dette skal danne et faglig grunnlag for videre arbeid med etablering av et innovasjonssenter i Gardermoen Campus.
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 1
Reguleres for opp till 800 boliger og ca. 13 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 7
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park. Totalentreprenør har opsjon på trinn 8.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
Gotaasalléen 1, 3, 3A og Trondheimsveien 65 og 67.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 8
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående start og kostnad.
Etablering av pumpestasjon i Ullensaker kommune, PST1
PST1 skal etableres ved Bråtesvingen/Algarheimsvegen.
Nybygg av hamburgerrestaurant på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående start og kostnad. Ca 900 meter.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart anggående start og omfang.
Nybygg av boliger i Ullensaker
Ca. 4 tomter. Infrastruktur til tomtgrense er ferdig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: