Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ullensaker

Nybygg av golfhotell på Kløfta i Ullensaker
Planer finns for 400-600 hotellrom.
Nybygg av kontor, forretningsbygg og lager på Gystadmyra
Avhenger detaljregulering. Byggestart avhenger av leietakere. 8 etasjer. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boliger på Gystadmyra
Sammarbeidsprosjekt mellom Ø M Fjeld og BRG Entreprenør.
Nybygg av blokkleiligheter i Jessheim, trinn 1
Godkjent detaljregulering. 6-8 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Jessheim, trinn 1
Planlagt for 480 leiligheter på feltet.
Nybygg av rekkehus med carport på Borgen i Ullensaker, trinn 3
Bygggherren har faste samarbeidspartnere. Mer informasjon foreligger dessverre ikke. Det planlegges totalt 88 stk boenheter fordelt på 11 stk bygg på Borgen B4. 2 etasjer pluss loft. Bygges ut i tre byggetrinn. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av hamburgerrestaurant på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Relokalisering av grensekontroll og sikkerhetskontrollstasjon ved flyplass i Gardermoen
Avinor AS på Oslo lufthavn planlegger utvidelse av Cargo-området på Gardermoen der bl.a. dagens Grensekontrollstasjon for Mattilsynet (GKS) og Sikkerhetskontroll Cargo (SKS) ligger. I den anledning må det bygges ny GKS og SKS på nu tomt lengre sør. Arealet som skal bygges for ny GKS utgjør ca. 1500 kvm BTA og areal for ny SKS ca. 350 kvm BTA. I tillegg må noe av dagens infrastruktur legges om.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Ca 2500 meter. Antatt start og kostnad.
Nybygg av overføringsledning på Nordkisa
Fra økonomiplan 2017-2020.
Etablering av pumpeledning for spillvann i Ullensaker kommune, Ledningsentreprise 1
Ca 5500 m 2 x 560 mm PE 100 SDR 13,6 pumpeledninger for spillvann fra Gardermoen renseanlegg til og med kryssing av jernbanen ved Nordbymoen på Jessheim. Arbeidene omfatter blant annet: • Rørgjennomføring i eksisterende sump på Gardermoen renseanlegg • Langsføring av fylkesveger • Kryssing av fylkesveger og E6 med styrt boring • Kryssing av jernbane med styrt boring • Langsføring og kryssing av eksisterende ledninger og kabler
Nybygg av utendørs treningspark på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan for 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: