Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ski

Nybygg av boliger i Ski
Totalt 500 boliger på Magasinparken. 185 stk bygges ut først.
Nybygg av leiligheter i Ski
Utbygging på 120-160 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av svømmehall på Langhus i Ski kommune
Gnr/bnr: 017/1, 107/248, 107/1148.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski trinn 1
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Nybygg av bru over jernbane med veitilknytninger i Ski
530m (alt B) - 1385 (alt A). de 2 alternativene skal opp til politisk høring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: