Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ski

Nybygg av boliger, barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av flerbolighus ved Parkveien i Ski
70-80 stk leiligheter. Parkveien 2C og 4.
Nybygg av boliger ved Drømtorp i Ski
20,5 daa. 110-120 stk boenheter.
Nybygg av flerbolighus og næringslokaler i Ski
Riving av gamle ØB-huset. Bygging av to boligblokk med tilsammen 55-60 stk leiligheter i seks etasjer. Innflytting våren 2018. Fasade ut mot Idrettsveien får små næringslokaler.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski trinn 1
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Nybygg av pumpestasjoner og boring i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Nybygg av va-ledninger og pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Ombygg av pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: