Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ski

Nybygg av boliger i Ski
Totalt 500 boliger på Magasinparken. 185 stk bygges ut først.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av kontor, forretning mm i Ski
Grunneier er Jørn AS, Heimli og Ski Elektriske.
Nybygg av leiligheter på Solberg i Ås kommune
Totalt 240 leiligheter fordelt på 7 bygg.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski trinn 1
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Ski
Totalt ca 54 daa. 5 rekkehus i 2 etasjer + 1 underetasje, 48 leiligheter i 4-5 etasjer + 1 underetasje.
Nybygg av leiligheter i Ski
Totalt ca 54 daa.
Nybygg av rekkehus i Ski
Totalt ca 54 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: