Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Skedsmo

Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Lillestrøm
Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet.
Nybygg av handel, boliger og kontor mm i Lillestrøm
70 leiligheter i ulike størrelser. Byggeprosessen vil ta fra 18-24 månader.
Nybygg av leiligheter, barnehage mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av bevertning og kontor mm i Skedsmo
Samarbeidsprosjekt. Utbyggingselskap eies til 50% av Skedsmo Kommune og 50% av Lillestrøm Delta AS
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
Ca 20000 kvm næring. 7-12 etasjer. Takterrasse.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
13 etajser med boliger + takterrasse. 2 nederste etasjerne vil vare for næringsformål.
Nybygg av boliger mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Utvikling av tomt i Skedsmo kommune
Vil utvikle tomten i fellesskap med Skedsmo kommune.
Nybygg av småhusbebyggelse på Strømmen stasjon
Prosjektet består av 3 utbyggningsfelt, totalt 350 enheter, 50000 kvm. Felt B7 byggs før B6. Rekkehus og noe innslag av småblokker. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Nybygg av småhusbebyggelse på Strømmen stasjon
Prosjektet består av 3 utbyggningsfelt, totalt 350 enheter, 50000 kvm. Felt B7 byggs før felt B6. Rekkehus og noe innslag av småblokker. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Nybygg av småhusbebyggelse ved Strømmen stasjon
Prosjektet består av 3 utbyggningsfelt, totalt 350 enheter, 50000 kvm. Felt B7 byggs før felt B6. Rekkehus og noe innslag av småblokker. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Nybygg av eneboliger på Kjeller, etappe 2
2-3 etasjer. Totalt 52 stk eneboliger, 49 stk rekkehus og i tillegg 17 stk leiligheter på Kieller Terrasse.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 2
Totalt 110 boenheter i kjedet enebolig/rekkehus.
Nybygg av høyskole i Lillestrøm
Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsker flytte skolen i Kjeller til Lillestrøm. 6 tomter vurderes.
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon ved Nitelva, Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt mellom Nittedal kommune og Skedsmo kommune. Prosjekteringskostnad er ca 4 mill. kr. Nylegging av ledninger frem til NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap IKS).
Boring for VA-ledninger ved Nitelva, Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt mellom Nittedal kommune og Skedsmo kommune. Prosjekteringskostnad er ca 4 mill. kr. Nylegging av ledninger frem til NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap IKS).
Infrastruktur for boligområde på Strømmen stasjon, trinn 2
Felt B7 byggs før felt B6. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Ny gang og sykkelvei i Skedsmo
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. 1100 meter. Antatt start og kostnad.
Nybygg av leilighetshus med butikk i 1.a etasje
Parkeringskjeller for 12 biler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: