Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Skedsmo

Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
13 etajser med boliger + takterrasse. 2 nederste etasjerne vil vare for næringsformål.
Nybygg av bevertning og kontor mm i Skedsmo
Samarbeidsprosjekt. Utbyggingselskap eies til 50% av Skedsmo Kommune og 50% av Lillestrøm Delta AS BTA: Mellom 12000 og 15000 kvm.
Nybygg av leiligheter for eldre i Skedsmo
Totalentreprisekostnad er 234 millioner kroner.
Nybygg leiligheter ved Skedsmo
10000-11000 kvm BRA. Rekkefølgekrav opparbeidelse rundkjøring langs vei 120. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av opplevelsesenter/badeland på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa.
Nybygg av boliger mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Utvikling av tomt i Skedsmo kommune
Vil utvikle tomten i fellesskap med Skedsmo kommune.
Nybygg av leiligheter i Lillestrøm, trinn 1
800 m2 næring. Totalt 160 leiligheter på kvartal 34.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 1
Totalt 110 boenheter i kjedet enebolig/rekkehus.
Ny gang og sykkelvei i Skedsmo
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. 1100 meter. Antatt start og kostnad.
Etablering av laboratorium, skytekulvert og nedkjøringsrampe under terrengnivå i Skedsmo
Riving av fundamentplate for et eksisterende Dobbeltbygg (Miljøstasjon og garasje) på tomta. Dobbeltbygg skal reetableres og plasseres over hovedbygning Ballistisk lab og etablering av ny fundamentplate for denne inngår i entreprisen.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Skedsmo og Rælingen
Fra Øvre Rælingsvei til Pleiehjem. Ca. 500 m.
Nybygg av sykkelfelt og fortau i Nordens vei i Skedsmo
Sykkelfelt og fortau i Nordens vei gjennom Sjettenbyen, mellom kryss med Tårnbyveien og østre ende av Vestre bro.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: