Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Skedsmo

Nybygg av leiligheter, kontor m.m i Skedsmo og Rælingen
Av planområdets cirka 141 mål ligger 106 mål i Skedsmo kommune og 35 i Rælingen.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
13 etajser med boliger + takterrasse. 2 nederste etasjerne vil vare for næringsformål.
Nybygg av leiligheter for eldre i Skedsmo
Totalentreprisekostnad er 234 millioner kroner.
Riving av gamle Lillestrøm sykehus og nybygg av studentboliger i Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt. Skedsmo kommune er grunneier. Eiendommen selges til Studentsamskipnanden i Oslo og Akershus AS når planen er godkjent.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av boliger mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillestrøm, trinn 1
800 m2 næring. Totalt 160 leiligheter på kvartal 34.
Nybygg av eneboliger på Kjeller, etappe 2
2-3 etasjer. Totalt 52 stk eneboliger, 49 stk rekkehus og i tillegg 17 stk leiligheter på Kieller Terrasse.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 1
Totalt 110 boenheter i kjedet enebolig/rekkehus.
Boring for VA-ledninger ved Nitelva, Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt mellom Nittedal kommune og Skedsmo kommune. Prosjekteringskostnad er ca 4 mill. kr. Nylegging av ledninger frem til NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap IKS).
Ny gang og sykkelvei i Skedsmo
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. 1100 meter. Antatt start og kostnad.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Skedsmo og Rælingen
Fra Øvre Rælingsvei til Pleiehjem. Ca. 500 m.
Nybygg av sykkelfelt og fortau i Nordens vei i Skedsmo
Sykkelfelt og fortau i Nordens vei gjennom Sjettenbyen, mellom kryss med Tårnbyveien og østre ende av Vestre bro.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: