Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sørum

Nybygg av boliger i Sørum
350-700 boliger.
Nybygg av boligområde i Sørum
Ca 150-200 enheter. 15-16 mål.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand, trinn 1
Felles parkeringskjeller for 240 biler bygges i trinn 1.
Midtdeler på fv 170, Brattåsen-Mork i Sørum/Fet
Fv 170 Kringen-Finstad ca 16 km, Fet, Sørum, Aurskog-Høland kommune.
Nytt driftsbygg m.m. ved Blaker kirke i Sørum kommune
Prosjektet omfatter: Bygging av nytt driftsbygg, kistemottak, kjølerom og toaletter samt eventuelle arbeider med Blaker kapell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: