Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Oppegård

Nybygg av hotell i Oppegård
Opp til 250 rom. Ferdigstilt ultimo 2019.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Kolbotn i Oppegård
66 stk leiligheter (3-6 etasjer) og 15 stk rekkehus.
Nybygg av boliger på Myrvoll stasjon i Oppegård
5-7 etasjer. Totalt 550-600 boliger på Trelasttomta.
Nybygg av boliger og noe næring på Myrvoll stasjon i Oppegård
Totalt 550-600 boliger på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 1
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 3
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 1
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 3
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 4
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta. Totalt 147 leiligheter på torgkvartalet.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 3
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta. Totalt 147 leiligheter på torgkvartalet.
Nybygg av boliger, butikk og barnehage på Myrvoll i Oppegård, trinn 1
6 avdelnings barnehage. Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta. Totalt 147 leiligheter på torgkvartalet.
Nybygg av flerbolighus og næring i Oppegård
Næring i 1. etasje. Ca 1800-2000 m2.
Nybygg av barnehage i Oppegård
6 nye avdelninger, 1400-1500 kvm.
Ny infrastruktur for boligfelt i Oppegård, trinn 1
Ombygging av eksisterende fylkesvei (ca. 180m), inklusive etablering av to nye rundkjøringer. Det skal også legges om en kommunal vei, Bakkeveien (ca. 130m), fra en av de nye rundkjøringene. Etablering av ca. 400m kommunal adkomstvei (kombinert gs-vei) på Skogsåsen. Det skal føres frem strøm og VA-nett fra stasjonsområdet, inn mot Trelasttomta og Skogsåsen.
Ny sjøledning i Oppegård
VA-løsning for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. Vedtaket innebærer at hele området får kommunal vannforsyning, og at avløp føres til Bekkelaget renseanlegg. VA-ledninger legges som sjøledninger fra Bålerud og nordover, og det vil bli mulig for eiendommer langs sjøen på denne strekningen å knytte seg til ledningene.
Nybygg av garderobeanlegg i Svartskog
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Ny søppelskur ved skole på Fløysbonn
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Låsbart søppelskur. Antatt start.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: