Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Nittedal

Riving og nybygg av ungdomsskole i Nittedal
Ca 550 elever. Ferdigstillelse høsten 2020.
Nybygg av boligområde i Nittedal
Hele planområdet omfatter 12,5 da.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: