Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Nesodden

Nybygg av barneskole i Nesoddtangen
2 parallell. 420 elever.
Nybygg av boligområde på Aværn i Nesodden
B1 kan det oppføres boliger i terrassehus/terrasseblokk med intill 26 leiligheter/boliger.
Nybygg av boliger på Sagstubben i Nesodden
Adkomstvei fra Myklerudveien både fra Sagstubben og Nygårdsveien. Planlagt for 72 boenheter. Gnr/bnr 23/40 og 23/26
Nybygg av flerbolighus og restaurant mm i Nesodden
Totalt ca. 320-400 st leiligheter på området.
Etablering av infrastruktur for boliger på Sagstubben i Nesodden
Adkomstvei fra Myklerudveien både fra Sagstubben og Nygårdsveien.
Nybygg av småhusbebyggelse i Nesodden
Selges til selvbyggere eller utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: