Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Nesodden

Nybygg av rekkehus og leiligheter i Nesodden
28 stk leiligheter fordelt på 6 stk bygg. 18 leiligheter i rekke med kjeller og 21 leiligheter i rekke uten kjeller.
Nybygg av flerbolighus på Varden i Nesodden
Terrassehus med passivhusstandard.
Nybygg av leiligheter i Nesodden
Ca 20-25 stk leiligheter fordelt på ca 2523 m2 salgbart areal og 40 garasjeplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: