Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Nesodden

Nybygg av rehabiliteringssenter i Nesodden kommune
Senter for vitalisering og rehabilitering. Sentret vil bestå av av trenings- og behandlingsrom, varmtvannbasseng, kafeteria, spiserom, kjøkken og resepsjon. 50 brukerrom for korttidsopphold og 20 opptreningsleiligheter.
Nybygg av boliger på Sagstubben i Nesodden
Adkomstvei fra Myklerudveien både fra Sagstubben og Nygårdsveien. Planlagt for 72 boenheter. Gnr/bnr 23/40 og 23/26
Nybygg av rekkehus og terrassehus i Nesodden
Felt A; rekkehus i 2 etasjer. Felt B; terrassehus i 3 etasjer. Felt C; riving av eksisterende enebolig og nybygg av rekkehus i 2 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Nesodden
Totalt ca. 320-400 st leiligheter på området.
Etablering av overføringsledning i sjø på Alværn i Akershus
Totalt vil det legges to ledningsstrekk. 1. Spillvannsledning fra Buhrestua RA til Alværn pst med en lengde på ca. 8,5 km. 2. Spillvannsledning fra Alværn pst til VEAS med en lengde ca. 7,5 km. Ilandføring både inn og ut fra Alværn vil foregå via fjellboring, totalt ca. 200 meter. På Alværn vil det etableres en kabelgrøft fra dagens pumpestasjon og ned til bryggeområdet hvor det skal etableres et servicebygg for plugglading. Bygget får kjeller i betong, og overbygg i tre. Bygget er ca. 15 m2.
Utskifting av veilys i Nesodden
Felles konkurranse for Hellvikskogvei og Alværnveien.
Utskifting av veilys på Fv 107 i Nesodden
Felles konkurranse for Hellvikskogvei og Alværnveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: