Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Nesodden

Nybygg av omsorgsboliger på Fjellstrand
OPS-prosjekt. Totalentreprenøren skal prosjektere og bygge, samt ha fullt ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur på Sagstubben i Nesodden
Adkomstvei fra Myklerudveien både fra Sagstubben og Nygårdsveien. Planlagt for 72 boenheter.
Nybygg av industriområde i Fagerstrand
Private utbyggere på området, dessverre ukjente for oss.
Nybygg av flerbolighus og restaurant mm i Nesodden
Totalt ca. 320-400 st leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus på Varden i Nesodden
Terrassehus med passivhusstandard.
Nybygg av leiligheter i Nesodden
Ca 20-25 stk leiligheter fordelt på ca 2523 m2 salgbart areal og 40 garasjeplasser.
Nybygg av forsterkede boliger i Nesodden
Opsjon på ytterligere en til bolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: