Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Nannestad

Nybygg av boliger i Nannestad sentrum
Totalt ca 600 boliger på området.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 1
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av boliger i Nannestad, trinn 2
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av flerbolighus i Nannestad sentrum, trinn 4
Samarbeidsprosjekt mellom Bakke AS og Nannestad Eiendom Utvikling AS.
Nybygg av lavblokker og firemannsboliger i Maura, fase 2
Eiendommene gnr/bnr 147/248, 249, og deler av 124/11 og 149/2 er innenfor planområdet.
Nybygg av barnehage på Ramstadåsen i Nannestad
4-avdelingsbarnehage med plass til 80 storebarnsekvivalenter. Barnehagen skal være fleksibel med gode muligheter for å utvide på et senere tidspunkt ved behov.
Nybygg av G/S-vei og infrastruktur for boliger i Nannestad
Infrastruktur for opp till 56 boenheter.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Nannestad, trinn 1
Infrastruktur for 70 boliger. Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Riving av låve og nybygg av kulturhus i Nannestad
Det skal bygges et nytt kulturbygg for «stille kunst» på gnr. 27. bnr. 12 i Nannestad kommune. Entreprisen inkluderer riving av eksiterende bygning (låve) og mulig bevaring av eksisterende skifer på taket. Oppdragsgiver ser for seg et bygg som er godt egnet for husflid, maleri, foto, salgsmesser og så videre.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Akershus
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: