Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Nannestad

Nybygg av kontor og verksted i Nannestad
Kontorbygg i 2 etasjer, BYA 1900 m2. 2 st verkstedsbygg i 1 etasje, totalt 2400 m2.
Nybygg av kontor, logistikkbygg og lager i Nannestad
Ansvarlig søker: UBR AS, Brumunddal Ca 36 daa.
Nybygg av rekkehusleiligheter og garasje i Nannestad
50-70 leiligheter. Rekkehus, fire-mannsboliger mm.
Nybygg av boliger i Nannestad, trinn 2
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av lavblokker og firemannsboliger i Maura, fase 2
Eiendommene gnr/bnr 147/248, 249, og deler av 124/11 og 149/2 er innenfor planområdet.
Nybygg av vei til næringsområde i Nannestad
400 meter vei med fylkesvegstandard.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde i Nannestad
Ca 110-130 mål total på næringsparken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: