Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Lørenskog

Nybygg av innendørs alpin-og langrennsanlegg mm i Lørenskog
Like ved Lørenskog Stasjonsby er det planlagt å bygge verdens største innendørs alpin- og langrennsanlegg for helårsbruk, samt hotell- og konferansesenter, skigymnas og næring. Verdens største skihall på inntil 31.000 kvadratmeter og med en kapasitet på inntil 1.500 personer samtidig. Her inngår alpinbakker på 650 meter, 275 meter og 120 meter og med en høydeforskjell på 120 meter og med både stolheis og t-krokheis, samt en permanent langrennssløyfe på 500 meter og fleksible langrennssløyfer på 900 og 1.700 meter. Resort- og konferansehotell på 16.000 kvadratmeter med til sammen 350 rom og sengekapasitet på 1.400 senger. Til sammen 11.000 kvadratmeter næringslokaler og kontorer, inkludert et kompetansesenter for norsk vintersport. Porter: Assa Abloy. Oppmålingsteknisk: Geoplan 3D AS. Lås og beslag: Nokas AS.
Nybygg av psykiatribygg ved sykehus i Lørenskog
Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen.
Riving av lagerbygning og nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av avfallsbehandling i Lørenskog
Avfallshovedanlegg. Støvsuger, rørnett. Avfallsanlegg: Logiwaste.
Nybygg av vei mellom fv. 353 og fv. 354 I Lørenskog kommune
Formålet med anskaffelsen er å etablere første del (etappe 1) av vegtiltaket Garchinggata mellom fylkesvei 353 Skårersletta og fylkesvei 354 Nordliveien, som ledd i utbygging av området «Skårer Vest» i Lørenskog kommune i Akershus.
Nybygg av rekkehusi Lørenskog, trinn 3
Totalt 63 boliger på feltet.
Opparbeidelse av uteområde i Lørenskog
Arbeidene det bes om tilbud på omhandler utearealer rundt nye Solheim paviljong og innebærer opparbeidelse av lekeområde syd for Solheim paviljong og håndtering av overvann. Formålet er å ruste opp uteområdene og håndtere overvann rundt Solheim paviljong for å skape helhetlige grøntområder som kan benyttes til lek, aktiviteter og undervisningsformål, i tråd med Lørenskog kommunes visjon om å etablere et «grønt campus» i Kjennområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: