Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Lørenskog

Riving av lagerbygning og nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av barnehage og omsorgsboliger i Lørenskog, trinn 1
Seks avdelinger og 32-34 omsorgsboliger. Gnr/bnr 110/58, 100/91
Ny-og ombygg av vei i Skårer Vest
Prosjektet innebærer opparbeidelse av ca 400 m ny kommunal vei. Formålet med prosjektet er å opprette en veiforbindelse i form av en bygate i tilknytning til planområdet Skårer Vest.
Nybygg av vei mellom fv. 353 og fv. 354 I Lørenskog kommune
Formålet med anskaffelsen er å etablere første del (etappe 1) av vegtiltaket Garchinggata mellom fylkesvei 353 Skårersletta og fylkesvei 354 Nordliveien, som ledd i utbygging av området «Skårer Vest» i Lørenskog kommune i Akershus.
Nybygg av rekkehusi Lørenskog, trinn 3
Totalt 63 boliger på feltet.
Nybygg av rekkehusi Lørenskog, trinn 4
Totalt 63 boliger på feltet.
Opparbeidelse av uteområde i Lørenskog
Arbeidene det bes om tilbud på omhandler utearealer rundt nye Solheim paviljong og innebærer opparbeidelse av lekeområde syd for Solheim paviljong og håndtering av overvann. Formålet er å ruste opp uteområdene og håndtere overvann rundt Solheim paviljong for å skape helhetlige grøntområder som kan benyttes til lek, aktiviteter og undervisningsformål, i tråd med Lørenskog kommunes visjon om å etablere et «grønt campus» i Kjennområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: