Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Lørenskog

Nybygg av innendørs alpin-og langrennsanlegg mm i Lørenskog
Like ved Lørenskog Stasjonsby er det planlagt å bygge verdens største innendørs alpin- og langrennsanlegg for helårsbruk, samt hotell- og konferansesenter, skigymnas og næring. Verdens største skihall på inntil 31.000 kvadratmeter og med en kapasitet på inntil 1.500 personer samtidig. Her inngår alpinbakker på 650 meter, 275 meter og 120 meter og med en høydeforskjell på 120 meter og med både stolheis og t-krokheis, samt en permanent langrennssløyfe på 500 meter og fleksible langrennssløyfer på 900 og 1.700 meter. Resort- og konferansehotell på 16.000 kvadratmeter med til sammen 350 rom og sengekapasitet på 1.400 senger. Til sammen 11.000 kvadratmeter næringslokaler og kontorer, inkludert et kompetansesenter for norsk vintersport.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Lørenskog
Første salgstrinn består av hus A og F med 101 stk leiligheter. Totalentreprisekostnad; 415 mill. kr.
Nybygg av boliger og næring på Skårersletta i Lørenskog
Ca 15000 m2 med boliger og 1500 m2 med næring. Avfallssug: Envac Norge AS.
Nybygg av bilhus i Lørenskog
Ferdigstilt andre halvår 2019.
Nybygg av flerbolighus på Fjellhamar i Lørenskog
Planlegger 30-32 stk leiligheter.
Nybygg av veikulvert under jernbanen i Lørenskog
Prosjektet innebærer etablering av en betongkulvert for to kjørefelt og fortau, med innvendig bredde 11,5 meter og frihøyde 3,40 meter under Hovedbanen. Omlegging av VA-ledninger, elkabler og fjernvarmeanlegg.
Nybygg av rekkehus i Lørenskog, trinn 1
Totalt 63 boliger på feltet.
Nybygg av rekkehusi Lørenskog, trinn 2
Totalt 63 boliger på feltet.
Nybygg av rekkehusi Lørenskog, trinn 3
Totalt 63 boliger på feltet.
Nybygg av rekkehusi Lørenskog, trinn 4
Totalt 63 boliger på feltet.
Utvidelse av barnehage, Lørenskog
2 nye avdelninger, 18+18 store barn, med et rom for personale.
Nybygg av ridebane i Losby
Banen skal være 60 x 20 meter. Banen skal etableres på et området som i dag benyttes til beite for hestene nedefor Losby Golf sitt tekniske bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: