Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hurdal

Nybygg av leiligheter, rekkehus og eneboliger i Hurdal
9 rekkehus, 14 leiligheter, 5 eneboliger.
Nybygg av gang og sykkelvei i Hurdal
Planlagt prosjekt. Uklart angående omfang og anleggsstart.
Nybygg av gang og sykkelvei i Hurdal
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Ca 4,1 km. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: