Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Frogn

Nybygg av boliger på Kolstad i Frogn
Ca. 235 dekar. Planlegger for 700 boliger.
Nybygg av vei Fv 152 Måna/Ottarsrud-Gislerud
Ny hovedadkomst til Drøbak fra Oslofjordforbindelsen. Ca. 930 m. Riving av hus. I Akershus fylkeskommunes Samferdselsplan for Akershus 2015-18 har prosjektet fått penger til byggeplanlegging i 2016 og bygging fra 2017 og utover.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: