Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Fet

Nybygg av boliger på Løken i Fet, etappe 1
Ca 60 leiligheter og ca 40 rekkehus/tomannsboliger/eneboliger.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Løken i Fet
Totalt; ca 80 eneboliger, ca 237 leiligheter og ca 60-70 rekkehus/tomannsboliger.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Fet kommune
Regulert for totalt 191 boliger på feltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: