Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Fet

Nybygg av boliger på Løken i Fet, etappe 2 mfl
Totalt; ca 80 eneboliger, ca 237 leiligheter og ca 60-70 rekkehus/tomannsboliger.
Nybygg av boliger på Løken i Fet, etappe 1
Ca 60 leiligheter og ca 40 rekkehus/tomannsboliger/eneboliger.
Nybygg av eneboliger i Fet kommune
Regulert for totalt 191 boliger på feltet.
Bygging av busslomme og etablering av ny ankomst, Rv 22 ved Fetveien i Fet kommune
Bygging av busslomme med plass til oppstilling for 2 busser og etablering av ny ankomst (2,5m bredt) til busslomme fra eksiterende GSV. Ved Rundkjøring langs Fetveien skal det utbreddes en kjørefelt for etablere et minikollektivfelt, strekninger er ca. 65m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: