Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Enebakk

Nybygg av industri og lager i Enebakk
Felt BAA1-BAA4. Noe forretning, maks 500 m2 på felt BAA1 og maks 1000 m2 på felt BAA4. Gnr/bnr 91/1, 230, 389, 390, 454, 664
Nybygg av næringsbygg på Gran i Enebakk
Totalt 230 mål på feltet. Byggeklara tomter.
Nybygg av PU-boliger i Enebakk
10-12 byggemåneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: