Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Eidsvoll

Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Venjar-Eidsvoll-Langset
4,5km nytt dobbeltspor, en mindre tunnel på Kråkvål, tre mindre bruer og Minnevika jernbanebru på 836 meter.
Nybygg av boliger og næring i Eidsvoll
Planlagt ved Eidsvoll verk stasjon.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Ca. 200 boenheter totalt.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
120-130 leiligheter.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Gnr/bnr 17/303, 13/21
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 2
Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av gang og sykkelvei på Fylkesveg 504 i Eidsvoll
Planlagt prosjekt. 1325 m. Antatt start og kostnad.
Variabel infotavle ved E6 Andelva-Dal, sørgående, Eidsvoll
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: