Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Eidsvoll

Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Venjar-Eidsvoll-Langset
4,5km nytt dobbeltspor, en mindre tunnel på Kråkvål, tre mindre bruer og Minnevika jernbanebru på 836 meter.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 1
16-20 byggemåneder. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
Ca. 40-60 leiligheter. Ansvarlig søker: B-Consult AS, Oslo
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Eidsvoll
8 eneboliger og 11 kjedet eneboliger. Eneboligtomtene selges også til selvbyggere.
Nybygg av eneboliger i Eidsvoll
Tomtene selges også til utbyggere.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Dal
Eidsvoll kommune skal bygge ny gang/sykkelveg med veilys mellom Mosvingen og Tunlandvegen på Bjørnsrudskog, Dal. En strekning på ca. 350 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: