Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Eidsvoll

Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 3-5
4-5 byggetrinn. Totalt ca 300 leiligheter.
Omlegging/oppgradering av veg og ny tunnel, Fv 33 Byrudberga i Eidsvoll
Tiltak 1 på Fv 33 Minnesund-Oppland grense. 2,4 km veg i dagen, 650 meter tunnel, rassikring.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Gnr/bnr 92/161, 231, 228, 167
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Gnr/bnr 17/303, 13/21
Nybygg av boliger og næring i Råholt, trinn 3
Totalt kan det bygges 150 leiligheter på Råholthøyden. Lås og beslag: Lås & sikring AS, Kristoffer F. Bjørnstad.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 4
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 2
Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
Ansvarlig søker: B-Consult AS, Oslo
Nybygg av barnehage på Ås
Etablering av barnehage nær Ås skole. 8-9 stk avdelninger.
Nybygg av eneboliger i Eidsvoll
Tomtene selges også til utbyggere.
Nybygg av gang og sykkelvei i Eidsvoll
Planlagt prosjekt. 1325 m. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: