Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bærum

Nybygg av leiligheter i Sandvika, trinn 1
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen. Totalt 16500 kvm BTA leilighetsbygg. 1000 kvm næring. 131 leiligheter. 4-12 etasjer. Butikk i markplan.
Nybygg av bo- og behandlingssenter på Gjettum i Bærum
Passivhus. Omsorgsboliger for psykisk helse og rus.
Nybygg av barneskole i Sandvika
Ny fire parallellers barneskole (1.-7.kl) ved siden av Bekkestua ungdomsskole. Det er mulig det også skal innplasseres en helsestasjon, men dette er ikke avklart.
Nybygg av kontor i Sandvika
Godkjent detaljregulering.
Nybygg av kontor og næring på Lysaker
Bygget blir integrert med Fornebubanen.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer.
Nybygg av rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger på Skui i Bærum
Ca 100 stk enheter. Oppgradering av Tunheimbakken.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Vøyenenga, trinn 3
20 rekkehus og 27 stk leiligheter. Totalt 256 stk leiligheter og 98 rekkehus på Vøyenenga Hageby. Bygges ut i flere trinn.
Nybygg av flerbolighus i Sandvika
Arealet er tenkt utviklet for etablering av boliger. Arkitekt utarbeidet skisser. 3 bygningskropper, 5 etasjer. 4.881 kvm BRA inkl parkering.
Nybygg av kontor i Lysaker
PP11 planlegges miljøsertifisert til Breeam-nivået «Excellent». Totalt 6300 kvm, Nemko AS leier 4800 kvm, etg 1-3.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Sykkelfelt på Fv 604 Professor Kohts vei i Bærum
1250m. Kveldsroterrasse/Markalleen og til krysset mellom Professor Kohts vei og Gamle Drammnesvei.
Nybygg av båthotell og kontor på Oksenøya
Ca. 3400m2 gjenstår av totalt 7200 på området.
Nybygg av leiligheter på Fornebu
Totalt 460 stk boliger på Storøya.
Nybygg av barnehage på Fornebu
TEK 10 skal gjelde i hele barnehagen, både inne og ute. Sentralt er tilgjengelighet for personer med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og overfølsomhet mot luftforurensninger og materialer.
Nybygg av pleie-og omsorgsboliger på Gjettum i Bærum
Boliger for psykisk utviklingshemmede.
Rehabilitering og utvidelse av tennisanlegg i Bærum
Omlegging av to eksisterende grusbaner til kunstgrus, samt grunnarbeider for best mulig drenering. Nedtak av eksisterende gjerde, sette opp nytt gjerde. Ringmur rundt banene, for oppsett av overtrykkshall. Nett, nettstolper osv. Oppsett av komplett "nøkkelferdig" overtrykkshall over to baner, inkludert alt ifm dette. Resurfacing av tre hardcourt baner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: