Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bærum

Nybygg av flerbolighus og næringsarealer på Hamang i Sandvika
Planlagt ca 1300-1400 boenheter, 100 000-120 000 kvm.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av barnehage, barneskol BBS m.m. i Fornebu
BREEAM Excellent. Barneskole for 1050 elever, bo- og behandlingssenter med 150 plasser.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bærum
Riving av bygg over mark. Kjeller i tre etasjer beholdes.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen.
Nybygg av leiligheter og barnehage i Sandvika
Ca 80 barnehageplasser. Bjørnegårdsvingen 11-13.
Nybygg av svømmehall på Rud
Passivhus. Breeam: Very Good.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Vøyenenga, trinn 4
25 rekkehus og 66 stk leiligheter. Totalt 256 stk leiligheter og 98 rekkehus på Vøyenenga Hageby. Bygges ut i flere trinn.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer.
Nybygg av kontor i Lysaker
Bygget er miljøsertifisert til BREEAM karakteren ”Excellent”
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Riving -og nybygg av barnehage i Sandvika
BREEAM - Very Good. Barnehage for 160 barn med tilhørende utomhusanlegg.
Nybygg av båthotell og kontor på Oksenøya
Ca. 3400m2 gjenstår av totalt 7200 på området.
Nybygg av leiligheter i Bærum
BREEAM Very Good.
Nybygg av mannskapskaserner i Kolsås
228 sengeplasser fordelt på 6-mannsrom, samt rom for inspirerende befal og ukehavende soldat.
Nybygg av flerbolighus på Bekkestua
Gnr/bnr 19/227, 254 og 1001
Nybygg av fem eneboliger og en tomannsbolig på Slependen i Bærum
Videre skal det opparbeides og anlegges en adkomstvei på 180 m. samt bytte av offentlig VA-hovedanlegg ca. 250 meter.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
6 nye stasjoner og en større verkstedbygning. Plan- og designkonkurransen for Fornebubanen vil bli delt opp i ulike pakker, med maks to stasjoner i hver pakke. A-lab og Zaha Hadid Architects. Sweco Norge, med Sweco Architects og Zwart & Jansma Architects som underleverandører. ALA Architects, med Dark arkitekter og Plus Arkitektur som underleverandører. COBE, med Filter Arkitekter og Bartenbach GMBH som underleverandører. Mestres Wåge Arkitekter og Mestres Wåge Arkitekter SLP, med Imago-Atelier de Arquitectura og José Gigante som underleverandører. Kristin Jarmund Arkitekter. One Works, Collective Works og Planke med Pir 2 som underleverandør. Nordic – Office of Architecture med Grimshaw, Haptic og Light bureau som underleverandører. AsplanViak, Arup og Longva. Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter . Wingårdh Arkitektkontor med Burohappold , ÅF og Søderquist som underleverandører. Austigard Arkitektur og Sporaarchitects. Saaha, Rundquist og Degree of Freedom. Carl-Viggo Hølmebakk og Jensen & Skodvin Arkitekter.
Nybygg av pleie-og omsorgsboliger på Gjettum i Bærum
Boliger for psykisk utviklingshemmede.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu
Inflytt er planlagt Q2 2020.
Rehabilitering og utvidelse av tennisanlegg i Bærum
Omlegging av to eksisterende grusbaner til kunstgrus, samt grunnarbeider for best mulig drenering. Nedtak av eksisterende gjerde, sette opp nytt gjerde. Ringmur rundt banene, for oppsett av overtrykkshall. Nett, nettstolper osv. Oppsett av komplett "nøkkelferdig" overtrykkshall over to baner, inkludert alt ifm dette. Resurfacing av tre hardcourt baner.
Etablering av skolepaviljong mm ved skole i Bærum
I forbindelse med nybygg av Oksenøya skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: