Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bærum

Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda).
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bærum
Riving av bygg over mark. Kjeller i tre etasjer beholdes.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen.
Rehabilitering alternativt riving-og nybygg av kontor på Lysaker
Arnstein Arnebergs vei 29-31 inngår i dette prosjektet.
Nybygg av bo- og behandlingssenter på Gjettum i Bærum
Passivhus. Omsorgsboliger for psykisk helse og rus. Byggrengjøring og brakkerengjøring: Ullensaker Renholdteknikk, Kløfta.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Vøyenenga, trinn 4
25 rekkehus og 66 stk leiligheter. Totalt 256 stk leiligheter og 98 rekkehus på Vøyenenga Hageby. Bygges ut i flere trinn.
Nybygg av kontor i Lysaker
Bygget er miljøsertifisert til BREEAM karakteren ”Excellent”
Nybygg av leiligheter og næring på Kolsåsbanen i Bærum
Samarbeidsprosjekt. Riving av eksisterende næringsbygg. 60-70 stk leiligheter. 5-7 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Avløs i Bærum
Totalt 150 stk boliger på Nesveien 11 og Neslia 1.
Nybygg av boliger i Fet
130-140 boenheter totalt.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Nybygg av båthotell og kontor på Oksenøya
Ca. 3400m2 gjenstår av totalt 7200 på området.
Nybygg av leiligheter i Bærum
BREEAM Very Good.
Nybygg av boliger i Bekkestua
Parkering under terreng.
Nybygg av flerbolighus på Bekkestua
Gnr/bnr 19/227, 254 og 1001
Nybygg av fem eneboliger og en tomannsbolig på Slependen i Bærum
Videre skal det opparbeides og anlegges en adkomstvei på 180 m. samt bytte av offentlig VA-hovedanlegg ca. 250 meter.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
6 nye stasjoner og en større verkstedbygning. Plan- og designkonkurransen for Fornebubanen vil bli delt opp i ulike pakker, med maks to stasjoner i hver pakke. A-lab og Zaha Hadid Architects. Sweco Norge, med Sweco Architects og Zwart & Jansma Architects som underleverandører. ALA Architects, med Dark arkitekter og Plus Arkitektur som underleverandører. COBE, med Filter Arkitekter og Bartenbach GMBH som underleverandører. Mestres Wåge Arkitekter og Mestres Wåge Arkitekter SLP, med Imago-Atelier de Arquitectura og José Gigante som underleverandører. Kristin Jarmund Arkitekter. One Works, Collective Works og Planke med Pir 2 som underleverandør. Nordic – Office of Architecture med Grimshaw, Haptic og Light bureau som underleverandører. AsplanViak, Arup og Longva. Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter . Wingårdh Arkitektkontor med Burohappold , ÅF og Søderquist som underleverandører. Austigard Arkitektur og Sporaarchitects. Saaha, Rundquist og Degree of Freedom. Carl-Viggo Hølmebakk og Jensen & Skodvin Arkitekter.
Nybygg av boliger for psykisk utviklinghemmede i Bærum
Gnr./bnr. 95/465, 95/466, 95/467, 95/470 og 95/453.
Nybygg av pleie-og omsorgsboliger på Gjettum i Bærum
Boliger for psykisk utviklingshemmede.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: