Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bærum

Nybygg av boliger på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km i tunnel, 4,2 km veg i dagen.
Nybygg av flerbolighus og næringsarealer på Hamang i Sandvika
Planlagt ca 1300-1400 boenheter, 100 000-120 000 kvm.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu
Felt B1 og B2. Trinnvis utbygging. 700 boenheter.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bærum
Riving av bygg over mark. Kjeller i tre etasjer beholdes.
Nybygg av omsorgsboliger/bokollektiv for personer med demens på Dønski
Ca 40 stk parkeringsplasser. Det er tilsammen 158 plasser beregnet for demente, hvorav 136 organsisert i bokollektiv og 22 i sykehjem.
Nybygg av flerbolighus og næring på Østerås i Bærum
Ca 10300 m2 boliger, ca 3500 m2 forretning/kontor/industri.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen.
Rehabilitering alternativt riving-og nybygg av kontor på Lysaker
Arnstein Arnebergs vei 29-31 inngår i dette prosjektet.
Nybygg av bo- og behandlingssenter på Gjettum i Bærum
Passivhus. Omsorgsboliger for psykisk helse og rus. Byggrengjøring og brakkerengjøring: Ullensaker Renholdteknikk, Kløfta.
Nybygg av leiligheter og barnehage i Sandvika
Ca 80 barnehageplasser. Bjørnegårdsvingen 11-13.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Vøyenenga, trinn 4
25 rekkehus og 66 stk leiligheter. Totalt 256 stk leiligheter og 98 rekkehus på Vøyenenga Hageby. Bygges ut i flere trinn.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter og næring på Kolsåsbanen i Bærum
Samarbeidsprosjekt. Riving av eksisterende næringsbygg. 60-70 stk leiligheter. 5-7 etasjer.
Nybygg av kontor i Lysaker
Bygget er miljøsertifisert til BREEAM karakteren ”Excellent”
Nybygg av rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger på Skui i Bærum
Ca 100 stk enheter. Oppgradering av Tunheimbakken.
Nybygg av bokollektiv for demente i Sandvika
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Den kommunale eiendommen som vokenopplæringen idag benytter på Emma Hjorth (skal flytte inn i Kunnskapssenteret) egner seg godt for bokollektiv for demente. Antatt start og kostnad.
Nybygg av Kiwibutikk og næring alternativt boliger på Øvre Stabekk i Bærum
I samarbeide med grunneier Erik Myhre. Forretning-og lager i under-og første etasje. Enten næring eller boliger i øvrige etasjene. Gnr/bnr 15/11, 41, 177
Nybygg av boliger i Fet
130-140 boenheter totalt.
Nybygg av boliger i Fet
130-140 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 163 Kirkeveien, Bærum
730m. Byggekostnad og anleggstid kan reduseres hvis Kirkeveien kan stenges for gjennomgangstrafikk under anleggsutførelsen. Planlagt byggestart er avhengig av bevilgninger hos fylkeskommunen. Det er ikke bevilget penger per dags dato.
Nybygg av båthotell og kontor på Oksenøya
Ca. 3400m2 gjenstår av totalt 7200 på området.
Nybygg av leiligheter i Bærum
BREEAM Very Good.
Nybygg av boliger i Bekkestua
Parkering under terreng.
Nybygg av pleie-og omsorgsboliger på Gjettum i Bærum
Boliger for psykisk utviklingshemmede.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu
Inflytt er planlagt Q2 2020.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: