Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bærum

Nybygg av signalbygg på Fornebu
Det planlagte høyhuset kan inneholde hotell, konferansesenter, kontorer, boliger, service og observatorium.
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av leiligheter i Sandvika, trinn 1
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen. Totalt 16500 kvm BTA leilighetsbygg. 1000 kvm næring. 131 leiligheter. 4-12 etasjer. Butikk i markplan.
Nybygg av bo- og behandlingssenter på Gjettum i Bærum
Passivhus. Omsorgsboliger for psykisk helse og rus.
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 2
Nybygg av lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme.
Nybygg av kontor og næring på Lysaker
Bygget blir integrert med Fornebubanen.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Vøyenenga, trinn 3
20 rekkehus og 27 stk leiligheter. Totalt 256 stk leiligheter og 98 rekkehus på Vøyenenga Hageby. Bygges ut i flere trinn.
Nybygg av Kiwibutikk og næring alternativt boliger på Øvre Stabekk i Bærum
I samarbeide med grunneier Erik Myhre. Forretning-og lager i under-og første etasje. Enten næring eller boliger i øvrige etasjene.
Nybygg av kontor i Lysaker
PP11 planlegges miljøsertifisert til Breeam-nivået «Excellent». Totalt 6300 kvm, Nemko AS leier 4800 kvm, etg 1-3.
Sykkelfelt på Fv 604 Professor Kohts vei i Bærum
1250m. Kveldsroterrasse/Markalleen og til krysset mellom Professor Kohts vei og Gamle Drammnesvei.
Nybygg av leiligheter i Bærum
BREEAM Very Good.
Nybygg av lagerbygg i Lommedalen
Formålet med konkurransen er å inngå en totalentreprise kontrakt for prosjektering, leveranse og bygging av ett isolert lagerbygg i stål med fundament. Oppdragsgiver skal ha opsjon på oppføring av ett tilsvarende bygg nr. 2. Bygget skal benyttes til lagring av strø-materialer / sand. Oppdraget inkluderer nødvendige grunnarbeider før oppføring av bygg, inkludert bort transportering og deponering av uegnede materialer og til-transportering av egnede masser, støpning av betonggulv, vegger og skillevegger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: