Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Aurskog-Høland

Nybygg av boliger i Bjørkelangen
Ca. 250 eneboliger og restrerende 150 enheter er fordelt på to-mannsboliger og rekkehus.
Nybygg av eneboliger, rekkehus/kjedet og flerbolighus på Festningsåsen i Aurskog-Høland
Totalt 145 stk tomter for frittliggende småhusbebyggelse. 68,5 daa for konsentrert bebyggelse (rekke/kjedet og leiligheter/blokker på Festningsåsen 4.
Nybygg av omsorgsboliger, aktivitetshus og avlastningsbygg i Bjørkelangen
Det planlegges bygd tilsammen 10 boenheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne med tilhørende servicefunksjoner og anlegg samt barnebolig/avlastningsbolig med 4 døgnplasser i tillegg til en treningsleilighet og en aktivitetshus med fellesrom og varierte aktivitetsrom.
Nybygg av flerbolighus i Bjørkelangen sentrum
Parkeringshus på bakkeplan og 3 etasjer med leiligheter. 460-480 m2 BYA.
Nybygg av midlertidige paviljonger for videregående skole i Aurskog-Høland
Paviljongene vil fungere som midlertidige lokaler under arbeider med inneklimaanlegg i ordenarie lokaler.
Tilbygg av skole i Aurskog-Høland
Tilbygg av spesialromm for blant annet dans, kunstundervisning, messingblåsere og fiolinister.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: