Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Aurskog-Høland

Nybygg av eneboliger, rekkehus/kjedet og flerbolighus på Festningsåsen i Aurskog-Høland
Totalt 145 stk tomter for frittliggende småhusbebyggelse. 68,5 daa for konsentrert bebyggelse (rekke/kjedet og leiligheter/blokker på Festningsåsen 4.
Nybygg av omsorgsboliger, aktivitetshus og avlastningsbygg i Bjørkelangen
Det planlegges bygd tilsammen 10 boenheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne med tilhørende servicefunksjoner og anlegg samt barnebolig/avlastningsbolig med 4 døgnplasser i tillegg til en treningsleilighet og en aktivitetshus med fellesrom og varierte aktivitetsrom.
Nybygg av eneboliger i Aurskog-Høland
Eksisterende skole skal rives.
Etablering av biobrenselbasert varmeanlegg for skole, barnehage og brannstasjon i Løken
Hoveddelen av varme skal produseres som bioenergi basert på flis og fornybar andelen fra flis og eventuelt sol skal være minimum 90 %. Gjelder for: • Løken skole • Ulvehaugen • Bjørkly barnehage • Ny Løken barnehage • Ny Løken brannstasjon.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Akershus
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: