Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Asker

Nybygg av flerbolighus, kontor, forettning mm i Heggedal, fase 1
Underjordisk parkering og lagerkjeller. Energibrønner: Båsum Boring AS.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker, trinn 1
Ca. 150 stk leiligheter og ca. 50 stk rekkehus totalt.
Nybygg av leiligheter på Billingstad i Asker, trinn 1
Totalt 570 leiligheter. 7-8 trinn. Kommunen har kjøpt åtte boliger som skal brukes av unge voksne med behov for oppfølgningstjenester.
Nybygg av frittliggende flermannsboliger i Asker
23 stk boenheter i frittliggende flermannsboliger. Opptil 3 etasjer. 2100 m2 BRA-S. 12-14 byggemåneder. Gnr/bnr 38/48 mfl
Nybygg av omsorgsboliger for unge funksjonhemmede i Asker
12 boenheter. Ferdigstilles før sommeren 2020.
Nybygg av leiligheter i Asker
Ca 22 stk boenheter.
Nybygg av parkeringskjeller på Nesøya
Kjelleretasjer med 28 parkeringsplasser.
Opparbeidelse av kunstgressbaner i Heggedal
Opparbeidelse av ny kunstgressbane for 7'er fotball, samt rehabilitering av eksisterende kunstgressbane for 11'er fotball, inklusive opplegg for undervarme.
Installasjon av varmesystem i Asker
Komplett energimodul med varmepumpe, varmevekslere, pumper, instrumenter, ventiler og rør for kjøling av LBG-anlegg og gjenvinning og produksjon av varme til varmtvannssystemer inkl. nødvendig infrastruktur for sammenkobling av eksisterende og nytt anlegg. Omfatter detaljprosjektering, levering av utstyr og materiell, prefabrikasjon og montasje, testing, kvalifisering og igangkjøring av et komplett system inkl. funksjons- og ytelsesgaranti samt kvalitetssikring og dokumentasjon av dette.
Nybygg av driftsbygning/garasje ved skøytebane på Risenga i Asker kommune
Nytt driftsbygning/garasje ved skøytebanen på Risenga i Asker.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: