Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Asker

Nybygg av kontor og boliger med parkeringskjeller i Asker
Et område som i dag omfatter REMA-bygget i Gartnerveien 3 og kontor- og handelssenteret i Fekjan 7-15.
Nybygg av boliger og forretning i Heggedal
Oppføring av 4 stk bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker
150 stk leiligheter og 50 stk rekkehus.
Nybygg av blokkbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 50 daa. Boligpotensiale, 250 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av ishall/flerbruksarena på Risenga i Asker
Arkitekt for utvikling av to løsningsalternativer for prosjektet ny ishall på Risenga - samt utvikling av en disposisjonsplan for idrettsarealene på Risenga. Trafikkrådgiver som kan bistå med kommunikasjonsløsninger (infrastruktur og parkeringsutfordringer) Rådgiver ifm kostnadsvurderinger av løsningsalternativer. Arbeidene vil bli organisering i to delprosjekter: Skisseløsninger og disposisjonsplan.
Nybygg av boliger på Hvalstad i Asker
Ca 20,5 daa. Ca 100 stk boenheter. Utvidelse av kjørebredden på adkomstveien fra Johs Hartmanns vei.
Nybygg av garasjekjeller og leiligheter i Asker
Terrasseleiligheter mot øst.
Nybygg av flerbolighus og næring i Asker
Gnr/bnr 78/18, 78/25, 78/40 mfl
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 8000 m2. 20-40 leil.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger på Nedre Bleiker gård i Asker
Leiligheter og 3 stk tomannsboliger. 5-7 etasjer.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 20 daa. Boligpotensiale, 60 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av frittliggende flermannsboliger i Asker
23 stk boenheter i frittliggende flermannsboliger. Opptil 3 etasjer. 2100 m2 BRA-S. 12-14 byggemåneder. Gnr/bnr 38/48 mfl
Nybygg av leiligheter i Asker
Ca. 20-27 stk leiligheter.
Nybygg av eneboliger og tomannsbolig på Vollen i Asker
8 stk eneboligtomter og en tomt for tomannsbolig. Gnr/bnr 73/13, 58
Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Nybygg av eneboliger og kontor i Asker
Planområdet er 4.150 daa
Nybygg av eneboliger i Asker
Ca 8 eneboliger.
Nybygg av sykkelbokser i Asker
Opsjon: kjøp av ytterligere to sykkelparkeringsbokser innen 31.12.2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: