Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Asker

Nybygg av boliger på Billingstad i Asker
150 stk leiligheter og 50 stk rekkehus.
Nybygg av frittliggende flermannsboliger i Asker
23 stk boenheter i frittliggende flermannsboliger. Opptil 3 etasjer. 2100 m2 BRA-S. 12-14 byggemåneder.
Nybygg av bilforettning i Asker
Billingstadsletta 13 eies av Conceptor AS.
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 6600 m2 tomtareal. Antatt start og kostnad.
Nybygg av eneboliger og tomannsbolig på Vollen i Asker
8 stk eneboligtomter og en tomt for tomannsbolig.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Asker
Fire tomannsboliger og tre eneboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: