Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Asker

Nybygg av leiligheter og felleshus mm i Asker
Ved Drengsrud Gård. Ca. 150 leiligheter med størrelser fra 50–150m2 BRA i 3-4 etasjer. 50+ boliger. I tillegg et stort felleshus med servicepersonale for bla resepsjon, bibliotek, gjestehybler, storstue/selskapslokaler med tilhørende storkjøkken, trimrom, hobbyrom og mulig innendørs 12,5 m svømmebasseng i eget glasshus.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker
150 stk leiligheter og 50 stk rekkehus.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Nybygg av helsehus i Asker
Tidlig prosjekt på idéstadiet. I tilknytning til Søndre Borgen. Antatt kostnad.
Nybygg av frittliggende flermannsboliger i Asker
23 stk boenheter i frittliggende flermannsboliger. Opptil 3 etasjer. 2100 m2 BRA-S. 12-14 byggemåneder.
Nybygg av bilforettning i Asker
Billingstadsletta 13 eies av Conceptor AS.
Nybygg av barnehage i Asker
Planlagt prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Uklart angående byggestart og omfang.
Nybygg av skateanlegg på Drengsrud
I forbindelse med Føyka-/Elvely utviklingen.
Nybygg av parkeringskjeller på Nesøya
Kjelleretasjer med 28 parkeringsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: