Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Asker

Nybygg av psykiatrisykehus i Dikemark, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 2428 m2 . Ca 60-70 stk leiligheter.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 1652 m2 . Ca 40-50 stk leiligheter.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 2047 m2 . Ca 40-50 stk leiligheter.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 1
60-70 boliger i trinn 1. I forbindelse med ny E18 gjennom Asker.
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 6600 m2 tomtareal. Antatt start og kostnad.
Nybygg av bilforettning i Asker
Billingstadsletta 13 eies av Conceptor AS.
Nybygg av rekkehus på Landøya
Bygges i to rekker.
Nybygg av eneboliger i Asker
Ca 8 eneboliger.
Nybygg av parkeringskjeller på Nesøya
Kjelleretasjer med 28 parkeringsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: