Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Asker

Nybygg av boliger og forretning i Heggedal
Oppføring av 4 stk bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av blokkbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 50 daa. Boligpotensiale, 250 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av flerbolighus, kontor, forettning mm i Heggedal, fase 1
Underjordisk parkering og lagerkjeller. Energibrønner: Båsum Boring AS.
Nybygg av boliger på Hvalstad i Asker
Ca 20,5 daa. Ca 100 stk boenheter. Utvidelse av kjørebredden på adkomstveien fra Johs Hartmanns vei.
Nybygg av flerbolighus og næring i Asker
Gnr/bnr 78/18, 78/25, 78/40 mfl
Nybygg av boligområde i Asker
8 blokker i 3-5 etasjer. To- til fireromsleiligheter, 50-120 kvm.
Nybygg av garasjekjeller og leiligheter i Asker
Terrasseleiligheter mot øst.
Nybygg av leiligheter på Billingstad i Asker, trinn 1
Totalt 570 leiligheter. 7-8 trinn.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker, trinn 1
Ca. 150 stk leiligheter og ca. 50 stk rekkehus totalt.
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 8000 m2. 20-40 leil.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 20 daa. Boligpotensiale, 60 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av frittliggende flermannsboliger i Asker
23 stk boenheter i frittliggende flermannsboliger. Opptil 3 etasjer. 2100 m2 BRA-S. 12-14 byggemåneder. Gnr/bnr 38/48 mfl
Nybygg av eneboliger og tomannsbolig på Vollen i Asker
8 stk eneboligtomter og en tomt for tomannsbolig. Gnr/bnr 73/13, 58
Nybygg av parkeringskjeller på Nesøya
Kjelleretasjer med 28 parkeringsplasser.
Nybygg av sykkelbokser i Asker
Opsjon: kjøp av ytterligere to sykkelparkeringsbokser innen 31.12.2020.
Nybygg av driftsbygning/garasje ved skøytebane på Risenga i Asker kommune
Nytt driftsbygning/garasje ved skøytebanen på Risenga i Asker.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: