Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ås

Nybygg av leiligheter ved Ski sentrum i Ås
Totalentreprisekostnad 134 millioner kroner ekskl. mva. 4 og 5 etasjer. Ferdigstillelse og innflytting er planlagt fra høsten 2018 for første trinn og vår/sommer 2019 for andre trinn.
Nybygg av et fjørefehus i Ås
Forskning av kyllinger og høns. Etablering av smittesluse. 12-14 byggemåneder.
Områdesregulering og mulighetsstudie for Høn/Landås nær Asker sentrum
Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for områderegueringsplan med temautredninger for området Høn/Landås, i dag et landbruksområde i umiddelbar nærihet til Asker sentrum. I tillegg skal det gjennomføres en mulighetsstudie for nærsenter med workshop. Leveransen omfatter både oppdragene.
Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder i Ås
Foremålet med prosjektet er å utrede hvilken rolle kommunen bør ha i fortettings- og transformasjonsprosesser i sentrumsnære, bebygde områder, samt en vurdering av hvilke virkemidler kommunen bø bruke for å gjennomføre slike prosesser på en god måte. Prosjektet skal gi konkrete innspill til case- områder i kommunene Ås, Ski og Frogn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: