Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Akershus fylke

Asker (30)
Bærum (49)
Eidsvoll (31)
Enebakk (19)
Fet (8)
Frogn (16)
Gjerdrum (4)
Hurdal (6)
Lørenskog (27)
Nannestad (22)
Nes (10)
Nesodden (15)
Nittedal (15)
Oppegård (45)
Rælingen (17)
Skedsmo (43)
Ski (18)
Sørum (11)
Ullensaker (41)
Vestby (12)
Ås (18)
Nybygg av beredskapssenter for politiet på Taraldsrud i Ski
Passivhus. Skanska vil gjennomføre prosjektet som et arbeidsfellesskap 50/50 mellom Skanska Anlegg og Skanska Bygg.
Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Lillestrøm
Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet.
Nybygg av golfhotell på Kløfta i Ullensaker
Planer finns for 400-600 hotellrom.
Nybygg av psykiatrisykehus i Dikemark, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av boliger i Nannestad, trinn 2 mfl
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av næringsområde i Drøbakk
Næringstomt som skal utvikles til næringsbygg, lager-logistikk segment. Tomt ca 95 daa. 35-40000 kvm nybygg.
Nybygg av innendørs alpin-og langrennsanlegg mm i Lørenskog
Like ved Lørenskog Stasjonsby er det planlagt å bygge verdens største innendørs alpin- og langrennsanlegg for helårsbruk, samt hotell- og konferansesenter, skigymnas og næring. Verdens største skihall på inntil 31.000 kvadratmeter og med en kapasitet på inntil 1.500 personer samtidig. Her inngår alpinbakker på 650 meter, 275 meter og 120 meter og med en høydeforskjell på 120 meter og med både stolheis og t-krokheis, samt en permanent langrennssløyfe på 500 meter og fleksible langrennssløyfer på 900 og 1.700 meter. Resort- og konferansehotell på 16.000 kvadratmeter med til sammen 350 rom og sengekapasitet på 1.400 senger. Til sammen 11.000 kvadratmeter næringslokaler og kontorer, inkludert et kompetansesenter for norsk vintersport.
Nybygg av boliger i Bjørkelangen
Ca. 250 eneboliger og restrerende 150 enheter er fordelt på to-mannsboliger og rekkehus.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Vestby
Kommunale og private eiendommer. Gatebruksplan; C.F. Møller Norge AS. Parallelloppdrag; Hjellnes Consult AS, Pir II AS och Everyday Studio (DK).
Nybygg av handel, boliger og kontor mm i Lillestrøm
70 leiligheter i ulike størrelser. Byggeprosessen vil ta fra 18-24 månader.
Nybygg av logistikklager i Vestby
Kontor på mezzanine.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Lørenskog
Første salgstrinn består av hus A og F med 101 stk leiligheter. Totalentreprisekostnad; 415 mill. kr.
Nybygg av boliger og næring på Skårersletta i Lørenskog
Ca 15000 m2 med boliger og 1500 m2 med næring. Avfallssug: Envac Norge AS.
Nybygg av kontor, forretningsbygg og lager på Gystadmyra
Avhenger detaljregulering. Byggestart avhenger av leietakere. 8 etasjer. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter i Sandvika, trinn 1
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen. Totalt 16500 kvm BTA leilighetsbygg. 1000 kvm næring. 131 leiligheter. 4-12 etasjer. Butikk i markplan.
Nybygg av bo- og behandlingssenter på Gjettum i Bærum
Passivhus. Omsorgsboliger for psykisk helse og rus.
Nybygg av barneskole i Sandvika
Ny fire parallellers barneskole (1.-7.kl) ved siden av Bekkestua ungdomsskole. Det er mulig det også skal innplasseres en helsestasjon, men dette er ikke avklart.
Utvikling av Langhus sentrumsområde
Ønsker å legge til rette for ca. 146 boenheter, derav 128 blokkleiligheter og 18 rekkehusenheter.
Nybygg av bevertning og kontor mm i Skedsmo
Samarbeidsprosjekt. Utbyggingselskap eies til 50% av Skedsmo Kommune og 50% av Lillestrøm Delta AS
Nybygg av leiligheter, barnehage mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av kontor i Sandvika
Godkjent detaljregulering.
Nybygg av kontor og næring på Lysaker
Bygget blir integrert med Fornebubanen.
Nybygg av hotell i Oppegård
Opp til 250 rom. Ferdigstilt ultimo 2019.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 2428 m2 . Ca 60-70 stk leiligheter.
Nybygg av boligeri Neskollen
110-130 boenheter.
Nybygg av rekkehus, eneboliger mm på Fjellsrud i Fet
Byggestart avhenger bygging av veier i området (Statens Vegvesen).
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Kolbotn i Oppegård
66 stk leiligheter (3-6 etasjer) og 15 stk rekkehus.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer.
Riving og nybygg av ungdomsskole i Nittedal
Ca 550 elever. Ferdigstillelse høsten 2020.
Nybygg av kaffefabrikk i Vestby
10 000 m2-12 000 m2.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 3
60-100 enheter i 2-3 huskropper i dette trinn. Totalt 370 boenheter på feltet.
Nybygg av boliger på Myrvoll stasjon i Oppegård
5-7 etasjer. Totalt 550-600 boliger på Trelasttomta.
Nybygg av boliger i Gjerdrum
19 daa. 65-90 boenheter. Uklart angående boligtype.
Nybygg av eneboliger, rekkehus/kjedet og flerbolighus på Festningsåsen i Aurskog-Høland
Totalt 145 stk tomter for frittliggende småhusbebyggelse. 68,5 daa for konsentrert bebyggelse (rekke/kjedet og leiligheter/blokker på Festningsåsen 4.
Nybygg av rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger på Skui i Bærum
Ca 100 stk enheter. Oppgradering av Tunheimbakken.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
Ca 20000 kvm næring. 7-12 etasjer. Takterrasse.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Nesodden
28 stk leiligheter fordelt på 6 stk bygg. 18 leiligheter i rekke med kjeller og 21 leiligheter i rekke uten kjeller.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 1652 m2 . Ca 40-50 stk leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: