Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold fylke

Færder (2)
Horten (9)
Larvik (39)
Re (3)
Sande (2)
Svelvik (1)
Tønsberg (9)
Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm. 400 mål tomt.
Nybygg av sykehjem i Tønsberg
"Møteplassen i grenda". Ca 30 mål.
Nybygg av kontor i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Nøtterøy
Færder kommune inviterer til konkurranse om prosjektering og bygging av ny barneskole som totalentreprise - Labakken Skole. Anskaffelsesprosedyren er begrenset anbudskonkurranse med NS 8407 totalentreprise for utførelse. Overordnet informasjon om skolen: - 1-7.trinns barneskole, 3-parallell med dimensjonerende elevantall på 588 elever - Solsikken - mottakksklasse - Gruppe 10 (G10) vedtatt flyttet til ny skole på Labakken. G10 er dimensjonert for 15 elever, hvor dette er elever med spesielle behov - Kulturskolen flytter til ny skole på Labakken - Flerbrukshall med håndballflate 25x45m - Motorikkhall på ca. 320 m2 - Kulturscene i skolens amfi på torget inkl. forenklet bibliotek og sosialt rom. - Bruttoareal på skolens bygningsmasse, ca. 9300 m2 Labakken skole har ambisjon om å oppnå gode miljø- og klimaløsninger med blant annet følgende føringer: - 30% reduksjon av klimagassutslipp ift. referansebygg. - Fossilfri byggeplass (selve skoletomten) - Lavt energiforbruk (netto levert energi) på 38 kWh/m2/år - Plusshus (opsjon)
Nybygg av hotell, næring og leiligheter i Larvik
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Til-og nybygg av kontorbygg i Sandefjord
Leif Weldingsvei 14, 16og 18. En ekstra etasje (3. etasje) på Leif Weldingsvei 14 og 16, og et nytt kontorbygg der ombygd trafostasjon står i dag (nr.18)
Vedlikehold av skole i Larvik
Omkledning av yttervegger, utskifting av tak og etablering av tre nye ventilasjonsanlegg. I tillegg har svømmehallen behov for utskiftning av tak mot nordøst fasade og omkledning av ytterveggene.
Etablering av forsterkede boliger i Horten
Boligene må være robuste og tåle hard bruk. Horten kommune har tidligere anskaffet boliger som er innredet i containere/moduler; det er ønskelig at det tilbys boliger av samme type eller tilsvarende. Dette vil være en midlertidig plassering. Boligene vil flyttes til permanente plasseringer etter tilstrekkelig gode tomter er tilrettelagt for dette. Boligene skal derfor være av en enkelt flyttbart type og skal kunne tåle denne behandlingen.
Utvidelse av bygg i Larvik kommune
Larvik kommune KMT skal bygge på de eksisterende kontor og garderobebygg. Bygget skal inneholde wc, dusj og skifterom med terrasse på taket. Totalentreprisen omfatter prosjektering og levering av en komplett tilbygg med alle tekniske anlegg.
Rehabilitering av tak, fasade og ventilasjon mm. på barnehage i Sandefjord
Levering og montering av lekeapparater samt komplette grunnarbeider.
Innvendig vedlikehold på kulturarena i Sande
Godkjent bruksendring foreligger. 3 etasjen er et kaldt rom, brukes kun til utstilling av jordbruksredskaper. 2 etasjen er ikke i bruk, 1 etasjen, varmt rom med bla kunstutstillinger med mer.
Legging av nytt tak på sykehjem i Larvik kommune
Larvik kommune skal etterisolere og legge nytt papptak på Stavern sykehjem. Taket er på ca. 2.700 m2. Det skal rive nåværende gesims, bygge denne opp igjen og kle denne med platekledning. Arbeidet skal gjennomføres sommer/høst 2019.
Enøktiltak ved kulturbygg i Vestfold
Totalkostnad 1,5 mnok. Prosjektet består i å skifte ut 3 stk ventilasjonsaggregater.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Oppgradering av alarmanlegg i kommunale bygninger i Larvik
Det kartlagt 39 Altelsendere som må byttes ut nå i 2019, 130 Saftelsendere og 3 Io-sendere som må byttes ut inntil 2024. De gamle Altelsendere skal slutte å fungere fra 2020. Gamle Saftelsendere vil miste signal i løpet av 2024 men allerede fra 2020 vil disse få halvert antall basestasjoner og kapasitet i 2G-nettet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: