Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vest-Agder fylke

Om- og tilbygg til kunstmuseum mm på Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner.
Tilbygg av videregående skole i Farsund
Elevmasse på 543 elever. To bygg med sammenkobling via kulvert under bakken. Bygg A, B, C og D.
Nybygg av ungdomsskole i Tangvall
Total kostnad for ny vgs og ungdomsskole 800 Mnok. 540 elever. Totalt 22500 kvm med Søgne vgs og ungdomsskole.
Nybygg av videregående skole og kulturanlegg i Tangvall
Total kostnad for ny vgs og ungdomsskole 800 Mnok. 630 elever. Totalt 22500 kvm med Søgne vgs og ungdomsskole.
Nybygg av kulturskole på Silokaia i Kristiansand
Totalentreprisekostnad: 185 millioner kroner.
Nybygg av forretning, leiligheter og kontor i Kristiansand
Ca. 2365 m2 kontor og 3005 m2 forettning.
Nybygg av skole og barnehage i Kristiansand
120 stk barnehageplasser. Riving av eksisterende bygg på eget prosjekt.
Nybygg av kontor, forretningsbygg mm. Kristiansand, fase 1
Totalt bygging av 5 bygg i flere trinn.
Nybygg av redningssentral i Flekkefjord
Nybygg av nødetatsbygg ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord.
Nybygg av næring i Kristiansand, trinn 2
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av flerbrukshall i Lindesnes
Passivhus. Aktivitetsflate 25x45m. Parkeringsplass til ca 50 biler.
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Oppgradering av kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Etablering av ny kollektivterminal på Tangvall i Søgne
4 oppstillingsplasser for buss. Moped og sykkelparkering. Gnr/bnr: 72/187, 72/190, 72/18, 72/210, 72/29, 72/86 og 72/75.
Nybygg av parkeringshus i Farsund, trinn 1
Ca 480 parkeringsplasser.
Nybygg av stasjon i Sogndalen
Intensjonsavtale mellom kommunen og Bane Nor.
Utvidelse og påbygg av tinghus i Farsund
Gnr/bnr: 3/92, 3/94, 3/96.
Om-og tilbygg av administrasjonsfløy og skole i Byremo
Ny administrasjonsfløy i gammelt bibliotek, nye grupperom, generell oppgradering.
Om- og tilbygg av behandlingshjem i Kristiansand
Ca 6-7 byggemåneder. Ikke behov for konsulenter innen RIB, RIE og RIV.
Tilbygg av klasserom i Marnardal
To nye klasserom på Laudal oppvekstsenter samt oppfiksing av biblioteket.
Nybygg av tribune i Vennesla
Tribunen skal ha 864 sitteplasser inklusiv 8 HC-plasser. Midt i tribunen skal det være ett område til speaker og tv med tilhørende TV-plattform. Videre skal det også leveres en dommerbu på siden av tribunen for friidretten.
Utskifting av ventilasjonsanlegg i idrettshall i Flekkefjord
Utskifting av 4stk ventilasjonsanlegg.
Flytting av antikvarisk bygg i Søgne
Flytting av et antikvarisk gårdsbygg fra Lunde til Søgne Gamle Prestegård. Målsettingen er at flytting og gjenoppbygging skal utføres etter antikvariske prinsipper. Bygningstekniske målsetting vil være å gjenoppbygge og tilpasse bygg til bruksformål uten å ødelegge byggets antikvariske verdier/kvaliteter. I forbindelse med flyttingen skal det reetableres et tilbygg (råbygg) på baksiden av bygget. Opsjon på ferdigstilling av råbygg (se eget prosjekt; Søgne bygdemuseum - flytting av antikvarisk bygg). Tak skal isoleres og vegger skal etterisoleres og vindtettes. Det skal også tilbys opsjon på utvendig isolering av gamlebygget.
Isolering av yttertak på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Ny tekking av takflater på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Riving og innvendig vedlikehold av kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Riving og montering av yttervinduer på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Utskiftning av porter og dører på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Audnedal
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Farsund
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Flekkefjord
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Hægebostad
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Kristiansand
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Kvinesdal
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Lindesnes
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Lyngdal
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Mandal
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Marnardal
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Sirdal
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Vennesla
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Vest-Agder
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Åseral
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Etablering av midlertidlig skole i Søgne kommune
Søgne kommune skal som en del av oppgradering og utbygging av eksisterende barneskole Nygård skole, etablere en brakkerigg for midlertidlige lokaler til skolens administrasjon.
Utskifting av belysning i idrettshall m.m i Kristiansand kommune
Felles utlysning for Håneshallen, Sukkevannshallen, Havlimyra oppvekstsenter, Torridalshallen, Karusshallen, Torkelsmyra skole, Odderøyahallen, Flekkerøyhallen, Odderneshallen, Vågsbygdhallen og Sørlandshallen. Totalkostnad ca 3 mnok.
Skifte av luftvarmepumpe på barnehage i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.
Skifte av luftvarmepumpe på skole i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: