Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Tromsø

Nybygg av terminal og logistikkhavn på Breivika i Tromsø
Posten og Bring samlokaliserer all logistikk.
Nybygg av hotell i Tromsø
Moxy Hotels. Parkeringskjeller. Gnr/bnr 118/1016 m.fl.
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Utvidelse av tannklinikk i Tromsø
Eventuelt påbygg med 2 etasjer eller frittstående bygg.
Ombygg av politihus i Tromsø
Operasjonssentralen for brann (110) skal etableres på eksisterende takterrasse på politihuset. Prosjektet har et bruttoareal på ca. 380 m2. Ca. 130 m2 er nytt bruttoareal (takterrassen) pluss ca. 30 m2 for nytt teknisk rom på taket. Ca. 220 m2 BTA er ombygging av eksisterende arealer.
Utstyr, service og vedlikehold av Lenel Onguard system i Region nord
Kan også være aktuelt med utvidelse av anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: