Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Overhalla

Nybygg og ombygg av omsorgsboliger og helsesenter i Overhalla
Godkjent regulering (hensikten med reguleringsendringen var å tilrettelegge for nye omsorgsboliger og en omstrukturering av helsesenteret, samt en bedre utnyttelse av dagens tomteareal).
Utvidelse av barnehage i Overhalla
Utvidelse fra 80 til 130 plasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: