Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Levanger

Nybygg av parkeringshus og amfi i Levanger
Parkeringshuset opparbeides i første omgang som en bakkeparkering.
Nybygg av restaurant og servicebygg ved Djupevika hytteområde i Åsenfjorden
Ny mindre molo på vestsiden av planområdet. Forlengelse av vei, ny stikkvei, endret veitrasé og justeringer av eksisterende veier og parkeringsplasser. Flytting av trafo ved eiendom Mevika
Nybygg av barnehage på Voll
2 store avdelinger.
Til- eller nybygg av barnehage i Levanger
Frol barnehage skal bygge ut spesialavdelingen slik at den arealmessig tilpasses behov for å oppbevare spesialutstyr. Det vurderes som strategisk riktig å bygge ut kapasiteten på Frol fra 2 avdelinger + spesialavdeling til 4 avdelinger + spesialavdeling når man først skal bygge ut denne barnehagen. Byggestart er ikke fastsatt.
Tilbygg av administrasjonsbygg i Levanger
Påbygg av kontorbygg, oppgradering av kjøkken og garderobefasiliteter i eksisterende bygg.
Innvendig ombygging av barnehage i
Etablering av nytt kjøkken, ny grov- og fingarderobe, samt pusse opp og utvide enkelte rom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: