Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Porsgrunn

Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark i Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nybygg av barnehage på Frednes i Porsgrunn
TEK17. 120 barnehageplasser. Avdelinger for store og små barn, spesialavdeling, administrasjon og felles arealer som binder avdelingene sammen.
Nybygg av handel -og næringsbygg på Bryn i Porsgrunn
REMA 1000: 1100 m2. Blomsterhandel: 250 m2. Veksthus: 200 m2.
Nybygg og eventuelt riving av skole i Porsgrunn
Tidlig og usikkert prosjekt. Under planlegging. Flere alternativer vurderes. Kostnad og start er antatt av redaksjonen.
Oppussing/ombygging av kontor ved sykehjem i Porsgrunn, trinn 2
Arbeidene består i ombygging av 4. etage til kontorer for hjemmetjenesten og lindrende enhet med 5 rom. Samt oppussing/ombygging av noen av rommene ellers i bygget.
Nybygg av varmegarasje ved renseanlegg i Porsgrunn
Fra Handlingsprogram 2018-2021.
Etablering av varmepumpe for ventilasjon på universitet i Porsgrunn
Byggene A og C har felles isvannsmaskin med luftkjøltkondensator som brukes til kjøling av ventilasjon. Denne isvannsmaskinen er nå defekt og må skiftes ut. Vi vil benytte anledningen til å installere varmepumpe som forsyner ventilasjonsaggregatene med varmtvann i den kalde årstida, men fungere som isvannsmaskin om sommeren.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: