Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kragerø

Ombygging av kontor til leilighetshotell i Kragerø
15-20 rom. Bygging av franske balkonger.
Innvendig vedlikehold av kulturhus i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skole i Telemark
Fellesutlysning for: Bamble VGS avd. Grasmyr, Kragerø VGS, Bø VGS – Flebrukshall, Notodden VGS, Nome VGS avd. Lunde, Nome VGS avd. Søve, Vest-Telemark VGS avd. Dalen, Vest-Telemark VGS avd. Seljord og Rjukan VGS.
Takarbeider på barnehage i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Ny skillevegg ved voksenopplæringen i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021. Ny lydtett skillevegg i skyvedørsmodell i klasserom 105.
Innvendig vedlikehold av barnehage og utbering av uteområdet i Sannidal
Fra økonomiplan 2018-2021. Bytte lysarmaturer og lyddemping på småbarnsavdelingen. Sikre og utbedre uteområdet for vanndammer og utbedring av skråning.
Solskjerming på gymsal ved skole i Kragerø
Solskjerming på gymsal, bygg B.
Solavskjerming på kirke i Helle
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: