Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo fylke

Oslo (262)
Nybygg av forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo
Prosjektnummer: 1004501 Passivhus. Humlehotell. BREEAM Excellent. Om lag 1400 studenter og 900 ansatte vil ha sitt daglige virke i bygget. 6-9 etasjer. Gnr/bnr: 42/1, 114, 44/205. Byggeprosjektkostnad er 5,7 milliarder og kostnad for utstyr er 1,1 milliarder. Kalkstabilisering: Svenska Dmixab AB.
Nybygg av hotell og kontorbygg i bydel St. Hanshaugen
Utvikling av ca 55.000 kvm kontorlokaler og 20.000 kjøpesenterarealer. Miljøambisjonene for høyhusprosjektet er de høyeste. KLP Eiendom sikter mot minst energiklasse B og miljøsertifisering Outstanding eller Excellent innenfor BREEAM-systemet. 9 000 m2 under bakkeplan. 400 rom.
Nybygg av leiligheter og næring på Bjørvika i Oslo
Tillat BRA felt B8a 24000 m2. Tillat BRA felt B8b 23000 m2. 80% skal vare boliger. Felt B8b; MAD AS. Hele kjelleren, plan 1 og all utomhus og infrastruktur skal detaljprosjekteres av Erichsen & Horgen AS. Gnr/bnr: 234/11 mfl. Spunting: Fundamentering AS (FAS).
Riving av kontor og nybygg av hotell, kontor og forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
På Lørenfaret 1a og b skal ca 49 000 m2 over mark og ca 20 000 m2 under mark utvikles til kontorarealer og mindre service- og butikklokale på gateplanet og ei open gjennomgangsåre med tilgang til eit opparbeidd parkareal. Lørenfaret 3 skal rehabilteres/bygges om. Forprosjektering innen RIBr er Sweco Norge AS, Oslo ved Guro Arianson. Naboeiendom til Lørenveien 68. BREEAM Excellent. Lørenfaret 1 A og B. 224 hotellrom.
Riving-og nybygg av kontor/forretningsbygg i Oslo sentrum
Eksisterende parkeringskjeller på ca. 10000 m2 beholdes. BREEAM-NOR klasse Excellent.
Ny-og ombygg av /til hotell, boliger, kultur m.m ved Solli plass i bydel Frogner
Prosjektet vil bestå av hotell med tilhørende villa på totalt 252 rom og suiter, barer og spisesteder og takrestaurant. Kvartalet vil også inneholde 80 leiligheter og en kulturscene som skal romme 700 personer. Interiørarkitekt: GRECODECO. Sommerrogaten 1-3. Gnr/bnr: 213/71, 414.
Nybygg av kontor og næring i bydel Gamle Oslo
Ferdigstilt ultimo 4. kvartal 2020. BREEAM Excellent.
Videre utbygging av Tullinkvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
BREEAM-NOR klasse Excellent og energiklasse A. Universitetsgata 7-9. Gnr/bnr: 209/368, 388.
Riving og på-, til-og nybygg av hotell, handel, kontor og leiligheter mm i bydel Nordre Aker, Oslo
Delområde 1; påbygg av hotell i 2 etasjer, 110 rom i 3990 m2. Delområde 2; handel og kontor (riving, påbygg, tilbygg). Delområde 3; forretning/leilighetshotell/studentboliger, 1 nytt bygg i 8 etasjer og 4200-5000 m2. Gnr/bnr: 48/326, 327, 328, 44.
Nybygg av kontor mm i bydel Alna, Oslo
To kontorbygg som bindes sammen med en felles underetasje. 6-7 etasjer over bakken. Gnr/bnr 137/161, 162
Riving-og nybygg av kjøpesenter og parkeringshus mm i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
BREEAM Very good. Bærekonstruksjon = prefab stål og betongelementer.
Nybygg av kontor på Kværnerbyen i bydel Gamle Oslo
Tre bygninger (lameller) med felles grunnplan. Glassgård binder bygningene sammen. Gnr/bnr 236/223 og 40
Nybygg-og påbygg av Radisson Blu Plaza Hotel i St. Hanshaugen
Påbygg med 3 etasjer, og en ny hotellamell i 17 etasjer. Oslo Plaza.
Nybygg av kontor og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Parallelloppdrag Haslevollen. Gnr/Bnr: 127/2, 9.
Nybygg av kontor og hotell i bydel Grünerløkka, Oslo
BREEAM klassifiseringen «Very Good». To bygg som henger sammen i de første 2 etasjene. Hotellet vil ha 217 rom.
Nybygg av barne-og ungdomskole og ombygging av Heidenreichbygget i bydel Sagene, Oslo
Plass til 810 elever. Ny B2U4 skole på Voldsløkka. Ferdigstillelse til skoelstart 2022.
Nybygg av kontor, næring, lager mm i bydel Grünerløkka, K5C
Ikke behov for grunn-og fundamentering, utført tidligere. Ca. 67 parkeringsplasser. BREEAM-NOR 2016 Excellent. Passivhus og energiklasse A. Gnr/bnr 124/239, 26.
Riving- og nybygg av sykehjem i bydel Grünerløkka, Oslo
Hovinveien 4, 6 og 10. Lille Tøyen sykehjem rives. Demenslandsby. OPS-prosjekt. 130 beboere. 2-3 etasjer. BREEAM Excellent.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall ved Frysja i Oslo
Nordre Aker Eiendom AS er grunneier. 3-4 etasjer. Ferdigstilles innen 2021.
Om- og tilbygg av kontor ved Urtegata i Gamle Oslo
Norbygata 12 og Urtegata 9. Fabrikken.
Nybygg av barne-og ungdomsskole i bydel Frogner, Oslo
690 elever. Gymsal under terreng.
Nybygg samt rehabilitering av videregående skole i bydel Gamle Oslo
Bygg E er ett nybygg på ca 4 etasjer i tillegg 1 underetasje på ca 10.120 m2 BTA. Bygg D er en totalrehabilitering på ca 7617 m2 BTA, på 5 etasjer samt en kjelleretasje. Energiklasse B.
Til- og ombygg av hotell i Gamle Oslo
Påbygg med en ny fløy på ni etasjer og kjeller med parkering. I tillegg skal flere etasjer i eksisterende hotell ombygges. Tilbygg av 197 rom, hotellet vil når det står ferdig ha 450 hotellrom. Det skal bygges en glassgang/tilbygg mellom den gamle og nye delen.
Utvidelse-og oppgradering av Sandaker senter i bydel Sagene, Oslo
Nytt inngangsparti. Utvidelse med parsellhager og takterrasse.
Nybygg av kontor i bydel Ullern, Oslo
Gnr/bnr: 9/5, 9/539, 9/542, 9/543, 9/544, 9/545, 9/546, 9/548.
Ombygg til kontor og boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
På Lørenfaret 1a og b skal ca 50 000 m2 over mark og ca 20 000 m2 under mark utvikles til kontorarealer og mindre service- og butikklokale på gateplanet og ei open gjennomgangsåre med tilgang til eit opparbeidd parkareal. Lørenfaret 3 skal rehabilteres/bygges om. 90 stk leiligheter alternativt ca 200 stk hotell- eller studentboliger. Forprosjektering innen RIBr er Sweco Norge AS, Oslo ved Guro Arianson. Naboeiendom til Lørenveien 68.
Nybygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
7 etasjer og en tilbaketrukket 8 etasje.
Nybygg av kontorbygg i bydel Gamle Oslo
Samlokalisere IK Gruppens virksomhet i mellom 2000-3000 kvm i det nye bygget. Felles parkeringskjeller med Brynsveien 16-18 (utvidelse). Spunting: Entreprenørservice, kontaktperson: Dag Haug.
Nybygg av barneskole i bydel Østensjø, Oslo
Mindre rehabilitering og ombyggingsarbeider i Bygg A-Hovedbygget. Mer omfattande rehabilitering av Bygg C-gymsalen. Riving av eksisterende Bygg B (eget prosjekt) og oppførelse av nytt Bygg B (3400 m2 BTA i 3 etasjer).
Utvidelse av skole i bydel Østensjø, Oslo
Utvidelse fra B2 til B3. 210 stk elever. 2-3 etasjer. Prosjektet er planlagt ferdig til skolestart i 2020
Rehabilitering av geologisk museum på Tøyen, Oslo, trinn 2
Vernet bygg. Hovedinngangen skal etaleres rett ovenfor hovedinngangen til Zoologisk museum. Det foreslås et nytt tilbygg med trapp og heis på nordsiden av bygget i tilknytning til vestibylen for å bedre logistikken og sikre universell utforming i bygget. Totalentreprisesum: ca. 111 mill.kr.
Påbygg- og ombygg av kontor og forretning i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Gnr/bnr: 207/154, 155. 2100 m2 påbygg på Kongens gate 13 og 3200 m2 ombygg/fasadeendring på Karl Johans gate 16 B.
Påbygg av forretning/servering mm i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av fortau (730 m2) samt å flytte kjøreveien mot sør, slik at den blir en direkte forlengelse av Rådhusgata.
Ombygging av kafe, konsertlokale mm i bydel Grünerløkka, Oslo
1 bygg i 3 etasjer + loft og kjeller. 1 bygg i 2 etasjer.
Renovering alternativt påbygg av kontor i Oslo
Innovasjon Norge har ønske om å utvikle eiendommen som i dag brukes som hovedkontor i Akersgaten 13/15. Anskaffelsen skal dekke behov for en prosjektleder som kan bistå i alle faser av dette prosjektet. Eiendommen er på ca. 7400 kvm og ble bygget i 1982. Opptil 190 arbeidsplasser. Gnr/bnr: 207/9 m.fl.
Utvidelse av kontor på Bryn i bydel Gamle Oslo
Felles parkeringskjeller (1930 m2) med nybygget på Tvetenveien 8, Inka Entreprenør AS har fått jobben med parkeringskjeller.
Påbygg av kontor/forretning i bydel Gamle Oslo
Dette gjøres ved å bygge på eksisterende bygning i tre etasjer, hvorav de to øverste er inntrukne.
Nybygg av næringsbygg mm i bydel Østensjø
Nabotomten til Enebakkveien 310-312.
Nybygg av tennishall og utendørs tennisbaner i Vestre Aker
6 innendørs og 6 utendørs tennisbaner planlegges. 12-14 byggemåneder.
Ombygging til hotell og sammenkobling til eksisterende hotell i bydel St.Hanshaugen, Oslo
Sammenkobling med eksisterende hotell i Møllergata 26. Påbygg i 1 etasje.
Oppgradering og utvikling av Skippergata på Kvadraturen i Oslo
Skippergata 22-26. Gnr/bnr: 207/277, 280
På-og tilbygg av kontor i bydel Gamle Oslo
Tilbygg i 5 etasjer og påbygg i en etasje.
Tilbygg/påbygg av omsorgsboliger og næring (treningssenter) i bydel Bjerke, Oslo
Arkitekt tiltransporteres totalentreprenør. Gnr/bnr 87/50, 12
Riving-og nybygg av barnehage i bydel Vestre Aker, Oslo
20 avdelinger. Plass for 360 stk barn. Gnr/bnr: 31/318, 328, 344.
Nybygg av barnehage i bydel Nordre Aker, Oslo
12 avdelinger. BREEAM Excellent.
Nybygg av parkeringskjeller i bydel Frogner, Oslo
To fjellhaller på Frogner med plass til 600 el-biler, sykkelparkering og -verksted. Krusesgate 7 og 9.
Rehabilitering av Holmlia bad i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Stålbasseng og vannbehandling: BWT Birger Christensen AS, Roger Wangen.
Nybygg av barnehage i bydel Vestre Aker, Oslo
Ullveien 12-14. 8 avdelinger (tilsvarende 144 barn). Riving av 10 rekkehus. Gnr/bnr 33/181 mfl. Oppmåling: Oslo Oppmåling AS.
Påbygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Påbygg med en 6 og 7 etasje.
Ombygging av kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Stensberggata 25-27. Ferdigstilles ved årsskiftet 2019/2020.
Rehabilitering på Akershus festning i Oslo
Permanente lokaler for vernepliktsverket i Oslo.
Ombygging av deler av bo-og behandlingssenter i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
I 2. og 3. etg har det vært helsesenter, disse arealene skal bygges om til 20 beboerrom med tilhørende fasiliteter.
Utvidelse-og ombygg alternativt riving-og nybygg av barnehage i Oslo
2-3 etasjer. Utvide barnehagen fra dagens 4 avdelinger til 8-10 avdelinger. Gnr/bnr: 96/89 og 188.
Ombygg til barnehage og kontor på Grünerløkka i Oslo
29 avdelinger, etablera 185 kontorplasser for Bydel Grünerløkka samt rehabilitere Sorgenfri bygningen. Gnr/bnr: 227/464, 575, 576, 589, 602.
Nybygg av fotballhall i bydel Grorud, Oslo
Bygging av 7-er fotballhall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: