Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Øksnes

Ny oppvarming, ventilasjon og styringssystem i kirke i Øksnes
Levering av ny vannbåren oppvarming basert på luft-vannvarmepumpe sammen med el-kjel, ny behovsstyrt ventilasjon og brukervennlig styringssystem for Myre kirke

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: