Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bergen

Riving av parkeringsanlegg og utvikling av bydel i Bergen
Riving av bygarasjen og nybygg av næring, boliger og luftambulansebase (totalt 150000m2 på området) samt reetablering av kanal mellom Lille og Store Lungegårdsvann.
Nybygg av psykiatri barne/ungdomssenter (busp) Bergen, trinn 2
3-D BIM modell: Rendra AS, Bergen. Entreprise K603 Avfall- og Tøysuganlegg: Marimatech, Finland. Levering av 1700 dører: Rapp Bomek AS.
Nybygg av kontor, forretning mm i Ulset
Gnr/bnr. 181/1, 2 og 27 mfl.
Rehabilitering av høyskole i Bergen
Rehabilitering av hovedbygget.
Nybygg av kontor i Solheimsviken, Bergen
Bærende konstruksjoner er av massivtre og limtre. BREEAM Excellent. Lading av elbil.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer. Konsulent for betongfasade: Betong Consult AS.
Nytt signalsystem på Bergensbanen, Bergen-Hønefoss
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av kontor i Kronstadparken, Bergen
BREAAM Excellent-klassifisering. Totalentreprisekostnad 300 mill. kr. Gnr/bnr: 159/2, 983 og 29. Bygget består av tre underetasjer med parkering, lager, garderober og tekniske rom.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 1
Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
Utvidelse av eksisterende kjøpesenter til nabohus som bygges om fra kontor til kjøpesenter.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av kontor og parkeringshus i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering
Ombygg av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av terminal/lager for industri i Indre Arna, Bergen
Ca 7,5 mål. Gnr/bnr 299/25. 300/23, 301/200
Nybygg av tannklinikk i Nesttun
Det skal etableres ny tannklinikk på Nesttun. Tannklinikkene i Fana skal samlokaliseres.
Innvendig og utvendig vedlikehold av adm.bygg/kontor i Bergen
Tiltakene vil utføres under en 10-års periode.
Nybygg av kontor på Fana, Bergen
Gnr/bnr 15/13, 570 m.fl
Nybygg av teater i Bergen
Gnr/bnr: 165/1037, 1124 m.fl.
Nybygg av barnehage i Bergen, trinn 1
Modulbygg. 80 plasser. 1200-1300 m2.
Rehabilitering av kirke i Bergen
Prosjektet er utsatt. Antatt byggestart.
Oppgradering av skole i Garnes
Det vil lyses ut to totalentrepriser. En for grunnarbeid og flytting av paviljong (ligger på et separat prosjekt) og en for oppgradering av eksisterende lokaler. Flytting av fast møblement, som skolekjøkkenmoduler, kantinemoduler og forskerrommoduler fra Garnes Ungdomsskole til Garnesstølen 63 skal utføres som en del av entreprisen. Det er forventet at erstatningslokalene skal stå ferdig til skolestart 2019. Erstatningsskolen skal huse elever fra Garnes ungdomsskole når denne skolen rehabiliteres og oppgraderes fra 2018 til 2020.
Utvendig rehabilitering av kulturskole i Bergen
Rehabiliteringen består i all hovedsak av skiftning av vinduer i øverste etasje, samt re-tekking av yttertak, skiftning av div kobberbeslag og utskiftning av takrenner mm.
Omlegging av tak og vindusutskiftning på museum i Bergen
Består av to bygg, Lars Hilles Gate 10 og Strømgaten 19.
Utskifting av ventilasjonsanlegg i Bergen
Det skal etableres et nytt teknisk rom for ventilasjonsaggregatene på taket, med bæring av stål som føres til grunnen og nye fundamenter på eksisterende fylling under bygget. Det skal bygges en ny trapp av stål i eksisterende trappehus (fra 2. etasje og opp til tak). Eksisterende ventilasjonskanaler skal i så stor grad som mulig beholdes og rengjøres. Eksisterende ventilasjonsaggregat og ventilasjonskanaler som ikke kan ombrukes, skal rives og leveres til godkjent mottak i sine enkelte avfallsfraksjoner. Kanaler som skal føres ned fra teknisk rom skal føres gjennom eksisterende takvinduer. Eksisterende himlingsplater skal byttes, men eksisterende profiler skal beholdes der dette er mulig. I områder der profilene likevel må tas ned skal det etableres nye profiler for systemhimling.
Ombygg av driftskontor i Bergen
Driftskontoret ved HVL Kronstad skal ombygges for å gi bedre plass till driftsavdelingen, og bedre egnede lokaler. Arealet som blir berørt av ombyggingen er på ca 350 kvm. Med unntak av at det skal tas hull i yttervegg og settes inn et nytt vindu, er alle arbeidene innvendige. Prosjektet dreier seg om flytting av lettvegger og ombygging av VVS og elektro.
Etablering av varmepumpe på sykehjem i Bergen
Defekt varmepumpe skal byttes ut med ny luft/vann varmepumpe som tilkobles eksisterende varmeanlegg. Det etableres egen kurs med pumpe og buffertank for varmepumpen før by-pass på eksisterende anlegg. Eksisterende hovedpumper på varmeanlegget samt ekspansjonskar byttes. Eksisterende varmepumpe frakobles og fjernes. Oljekjel i teknisk rom frakobles og fjernes. Vannbehandlingssystem som ikke er i drift skal fjernes. Nødvendig hulltakin og branntetting skal medtas.
Rehabilitering og ombygging av undervisningsbygg ved Universitetet i Bergen
Jahnebakken 3 og Allégaten 70. Arealer (BTA). J3: Ca. 2 900 m2. A70: Ca. 1 000 m2. Nytt teknisk rom: Ca. 150 m2. Byggene ble fredet i juni 2014. Fredningen omfatter bygningene (eksteriør og deler av interiør) og hageanlegg.
Nytt sportsgulv ved flerbrukshall i Rådal
Eksisterende punktelastiske gulv i hallen (ca. 1061 m2) som ligger på betonggulv, blir liggende og et nytt kombielastisk sportsgulv legges oppå eksisterende gulv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: