Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hordaland fylke

Askøy (10)
Austevoll (1)
Austrheim (2)
Bergen (72)
Bømlo (1)
Eidfjord (1)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjell (8)
Fusa (1)
Granvin (0)
Jondal (3)
Kvam (1)
Lindås (4)
Meland (4)
Modalen (1)
Odda (7)
Os (3)
Osterøy (3)
Radøy (3)
Samnanger (0)
Stord (6)
Sund (0)
Sveio (2)
Tysnes (1)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Voss (2)
Øygarden (4)
Riving av parkeringsanlegg og utvikling av bydel i Bergen
Riving av bygarasjen og nybygg av næring, boliger og luftambulansebase (totalt 150000m2 på området) samt reetablering av kanal mellom Lille og Store Lungegårdsvann.
Nybygg av psykiatri barne/ungdomssenter (busp) Bergen, trinn 2
3-D BIM modell: Rendra AS, Bergen. Entreprise K603 Avfall- og Tøysuganlegg: Marimatech, Finland. Levering av 1700 dører: Rapp Bomek AS.
Nybygg av kontor, forretning mm i Ulset
Gnr/bnr. 181/1, 2 og 27 mfl.
Rehabilitering av høyskole i Bergen
Rehabilitering av hovedbygget.
Nybygg av kontor i Solheimsviken, Bergen
Bærende konstruksjoner er av massivtre og limtre. BREEAM Excellent. Lading av elbil.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer. Konsulent for betongfasade: Betong Consult AS.
Nytt signalsystem på Bergensbanen, Bergen-Hønefoss
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av kontor i Kronstadparken, Bergen
BREAAM Excellent-klassifisering. Totalentreprisekostnad 300 mill. kr. Gnr/bnr: 159/2, 983 og 29. Bygget består av tre underetasjer med parkering, lager, garderober og tekniske rom.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 1
Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
Utvidelse av eksisterende kjøpesenter til nabohus som bygges om fra kontor til kjøpesenter.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Nybygg av kontor og parkeringshus i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering
Ombygg av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av boliger, småbåthavn og næring på Mastrevik i Austrheim
Reguleringsplan åper for mellom 20-50 boenheter.
Nybygg av terminal/lager for industri i Indre Arna, Bergen
Ca 7,5 mål. Gnr/bnr 299/25. 300/23, 301/200
Utvidelse av ungdomsskole i Erdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av barnehage på Lindås
Plass for 99 barn.
Nybygg av tannklinikk i Nesttun
Det skal etableres ny tannklinikk på Nesttun. Tannklinikkene i Fana skal samlokaliseres.
Nybygg av badeanlegg på Sveio
Svømmebasseng og behandlingsbasseng.
Nybygg av barnehage på Bø
6 avdelinger. 180 stk barn.
Nybygg av flerbrukshall i Jondal
106 mill. kr for alle byggetrinn på Jondal skule.
Innvendig og utvendig vedlikehold av adm.bygg/kontor i Bergen
Tiltakene vil utføres under en 10-års periode.
Nybygg av parkeringsanlegg på Osøyro
170 parkeringsplasser. Kunstgressbane på toppen av parkeringsanlegget.
Nybygg av dagligvarebutikker i Odda
Bya: 1.700-1.800 m2 Leietaker: Coop Extra. 2-3 etasjer.
Nybygg av kontor på Fana, Bergen
Gnr/bnr 15/13, 570 m.fl
Nybygg av forretningsbygg i Juvik
Gnr/bnr: 9/121, 212 mfl.
Nybygg av teater i Bergen
Gnr/bnr: 165/1037, 1124 m.fl.
Nybygg av forretning, industri og leiligheter i Odda
3 tomter. 1 tomt: leiligheter. 1 tomt: industri. 1 tomt: forretning.
Nybygg av barnehage i Bergen, trinn 1
Modulbygg. 80 plasser. 1200-1300 m2.
Rehabilitering av kirke i Bergen
Prosjektet er utsatt. Antatt byggestart.
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Nybygg av barnehage i Rong
4-avdelings barnehage.
Oppgradering av skole i Garnes
Det vil lyses ut to totalentrepriser. En for grunnarbeid og flytting av paviljong (ligger på et separat prosjekt) og en for oppgradering av eksisterende lokaler. Flytting av fast møblement, som skolekjøkkenmoduler, kantinemoduler og forskerrommoduler fra Garnes Ungdomsskole til Garnesstølen 63 skal utføres som en del av entreprisen. Det er forventet at erstatningslokalene skal stå ferdig til skolestart 2019. Erstatningsskolen skal huse elever fra Garnes ungdomsskole når denne skolen rehabiliteres og oppgraderes fra 2018 til 2020.
Ombygg av branngarasje og lager i Ullensvang
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Til- og ombygging av skole i Jondal
106 mill. kr for alle byggetrinn på Jondal skule. Total 1400 kvm i til- og ombygg.
Utvendig rehabilitering av kulturskole i Bergen
Rehabiliteringen består i all hovedsak av skiftning av vinduer i øverste etasje, samt re-tekking av yttertak, skiftning av div kobberbeslag og utskiftning av takrenner mm.
Ombygg av rådhus til kulturhus på Manger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygg av branngarasje i Ullensvang
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av barnehage på Hauge i Osterøy
Utvidelse av barnehage med nytt separat bygg.
Ombygg av resurrssenter Vaksdal
Del av Lev vel prosjekt.
Ombyggning av helsehus i Vaksdal
Del av Lev vel prosjekt.
Tilbygg av barneskole i Dimmelsvik
Tilbygg av paviljong.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: