Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kongsvinger

Nytt næringsbygg i Kongsvinger, Kongssenter Øst, trinn 1
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart og kostnad. 2 etasjer med parkering.
Nybygg av plasskrevende handel, næringsbygg mm i Kongsvinger
Ca. 20 dekar gjenstår. Byggeklare tomter.
Nybygg av nærings- og industriområde i Kongsvinger
Ca. 30 dekar. Infrastruktur ferdig.
Rehabilitering av garasjebygg ved politihøgskolen i Kongsvinger
I underetasje skal det fjernes systemhimlinger og betongtak males. Lysarmaturer må demonteres og remonteres. Avfuktingsaggregat skal monteres. I 1 etasje skal yttervegger isoleres. Eksisterende bindingsverk påfores innvendig med 100 mm som isoleres og kles med gipsplater som deretter males. Vannbåren varmevifter, avtrekksanlegg og avfukting skal monteres.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: